onsdag, juni 19, 2024

Nørager Friplejehjem til debat igen

Arbejdsgruppen bag projektet er her fotograferet sammen med direktør Emil Tang fra Danske Diakonhjem under planlægningsmødet i Nørager i forrige uge. Det er fra venstre Johnni Kristensen, Tage Christiansen, Emil Tang, Jeppe Ugilt Hansen og Gitte Rubæk. Det femte medlem af arbejdsgruppen, Søren Christensen, er ikke med på billedet, da han ”står bag kameraet”. Mødet afholdtes, som det ses, under private former.

På byrådsmødet torsdag i denne uge er ideen om et friplejehjem i Nørager igen på dagsordenen.

Det skyldes, at byrådet på sit sidste møde pålagde sundhedsforvaltningen at fremlægge en oversigt over de opmærksomhedspunkter, som et friplejehjem vil kunne medføre for kommunen, og at forvaltningen for teknik og miljø tilsvarende skal fremlægge en plan for den lokalplanlægning, der skal gennemføres, for at projektet kan føres ud i livet.
Byrådet skal som sådan ikke tage stilling til, hvorvidt et friplejehjem må etableres, da det ligger uden for den kommunale kompetence, men alligevel forventes sagen at give anledning til nogle politiske udmeldinger fra de enkelte byrådsmedlemmer om deres holdninger til et friplejehjem.

I et personligt brev, omdelt til alle postkasser i Nørager. Opfordrer Johnny Kristensen byens borgere til at møde op til Byrådsmødet og kæmpe for at der kommer et friplejehjem til byen. Du kan læse hele brevet under denne artikel.

Da byrådsmødet denne gang holdes i Kig Ind (kl. 17.00), har lokalbefolkningen en god mulighed for at overvære debatten og dermed få et indblik i, hvordan et friplejehjem fungerer, og hvordan de forskellige politikere forholder sig til projektet.
Mødet er sat på dagsordenen som et af de sidste, men der er erfaring for, at et punkt, hvortil der er mange tilhørere, vil blive flyttet til først på mødet. Derfor kan man sikkert påregne, at det bliver første punkt på mødet, der som nævnt begynder kl. 17.00.
”Hele ideen med etablering af et friplejehjem er at sikre, at også Nørager fremover vil have et plejehjem,” siger byrådsmedlem Jeppe Ugilt Hansen, der er medlem af arbejdsgruppen bag projektet. ”Og med den zig-zag kurs, der har været ført over for Nørager Plejehjem, er det her simpelthen en gylden mulighed for at sikre Nørager et nyt og moderne plejehjem til glæde for beboere og pårørende, men i sandhed også for hele Nørager og omegn.”
Arbejdsgruppen, der oprindeligt bestod af Johnni Kristensen og Jeppe Ugilt samt Søren Christensen er i øvrigt netop udvidet med to nye medlemmer. Det er fhv. mejerichef Tage Christiansen og skoleleder Gitte Rubæk.
Jeppe Ugilt oplyser videre, at den operatør, der er udset til at etablere og drive det kommende friplejehjem er den selvejende institution Danske Diakonhjem, der er den største aktør i Danmark med hensyn til at drive friplejehjem. Arbejdsgruppen har i forrige uge haft et møde med institutionens direktør, Emil Tang, og der er aftalt en tidsplan, som – hvis alle aftaler falder på plads – vil betyde, at byggeriet kan starte næste år.
Planen er at opføre 36 boliger og tilhørende fællesarealer, herunder køkken, idet samtlige friplejehjem under Danske Diakonhjem selv producerer maden fra grunden af således, at beboerne har den daglige duft fra tilberedningen af maden.
Arbejdsgruppen forventer, at lokalplanlægningen starter allerede inden sommerferien, og der er indgået aftale om, at både Danske Diakonhjems direktør og arkitekt er klar til at deltage i møder herom allerede om et par uger.
Arbejdsgruppen har herudover planer om inden for overskuelig fremtid at afholde et borgermøde til information om projektet, ligesom der senere vil blive lagt op til dannelsen af en støttekreds bag friplejehjemmet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler