lørdag, juli 13, 2024

Søndagens tekst uge 23

Søndag den 11. juni er Trinitatis søndag og dagens prædiketekst står i Johannes-evangeliet 3,1-15.

Nikodemus opsøgte Jesus en nat for at tale med ham. Hvorfor kom han ikke om dagen? Formentlig fordi han ville være diskret med sin interesse for at tale med Jesus. Nikodemus var en betydningsfuld person i Jerusalem, og Rådet, som han var medlem af, var imod Jesus. De mente, at Jesus talte falsk om Gud og krænkede Gud. Hvis nogen så, at Nikodemus talte med Jesus, kunne det få konsekvenser for ham.
Men noget fik ham til at trodse risikoen for at blive opdaget og fik ham til at opsøge Jesus. Og hans tanker om tro og tvivl blev til samtale med Jesus og nye tanker hos Nikodemus. Senere i Johannes-evangeliet er Nikodemus omtalt på en måde, der tyder på, at det også blev til tro på Jesus.
Nikodemus’ kontakt til Jesus blev mødt med et tilbud om en grundlæggende fornyelse. Du må fødes på ny, sagde Jesus. Og det er sagt på en måde, så det gælder for alle mennesker om vores forhold til Gud. Jesus viste ham hen til at blive døbt, for selvom samtalen fandt sted længe før der blev praktiseret kristen dåb, så er samtalen med Nikodemus en meget dyb og indholdsrig forkyndelse af dåbens betydning. I den kristne dåb bliver der født et nyt åndeligt liv med Gud som Far, og igennem troen på Jesus bevares vi i dette nye liv. Det er den vej, som Jesus viser os at gå: At lade os døbe en gang for alle og derefter se hen på Jesus med troens øjne og igen og igen bede ham tilgive os vore synder og forny os i livet fra Gud. Det er en god vej at gå – også i vores tid.
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler