torsdag, maj 23, 2024

Søndagens tekst uge 24

Søndagens tekst til avisen til søndag den 18. juni – første søndag efter Trinitatis
Tiden fra pinse til advent kaldes trinitatistiden. Det betyder tiden for den hellige treenige Gud. Gud er Fader, Søn og Helligånd. Gud har skabt os, frelst os og inspirerer os til at tro. I denne tid er der ikke nogle store kirkelige fester. I kirken prædikes Jesu liv og forkyndelse. Livet leves uden de helt store begivenheder.
Politisk set er sommermånederne agurketid, dér sker der heller ikke noget særligt. Det kan være en temperamentssag, om man kan lide denne tid eller ej. Nogle synes, det er kedeligt, andre nyder, at man kan leve livet i fred og ro uden hele tiden at skulle tage stilling store problemer eller spørgsmål.
Også i dagligdagen er troen på Gud vigtig. Sommerens væld af blomster, frugt og grøntsager får én til at tænke på, at Gud har skabt jorden. Det leder også tanker hen på det ansvar vi som mennesker har overfor den skabte verden; at den bliver videregivet til børn og børnebørn uden for megen forurening og med dyre- og plantearter i behold. Glæden over et barns fødsel er også glæde over Gud som Skaber.
På ganske almindelige dage omgås vi vores medmennesker. Her kan vi lade os inspirere af, at Jesus sagde, at det vi gerne vil have, at andre skal gøre mod os – det skal vi gøre mod dem. Og på ganske almindelige hverdage kommer vi til at gøre ondt. Her har vi brug for den tilgivelse, Jesus tilbyder os. Når et menneske dør, har vi brug for Jesus som Frelser, som giver opstandelse og evigt Liv.
I hverdagslivet har vi brug for at tro på Gud, så vi ikke synes, at alting er gråt i gråt. Helligånden holder vores tro i live og får os til at se mening og sammenhæng. Så bliver tilværelsen værd at kæmpe for og den bliver bedre at leve i. Helligånden overvælder os ikke så tit med oversanselige oplevelser; men Helligånden lærer os ofte at bruge vores sanser, at mærke vores følelser og turde stole på vores dømmekraft.
Trinitatistiden er en rolig og god tid.
Med venlige hilsener
Rikke Visby Wickberg
sognepræst i Kgs. Tisted, Binderup og Durup Pastorat

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler