torsdag, juli 18, 2024

Borgermøde om friplejehjem i Nørager

Billedet her viser, hvor smukt den gamle administrationsbygning ligger i forhold til områdets store friarealer. Det er den samme smukke placering, som det kommende friplejehjem vil få, og hvor beboerne ville have et kig ud over det grønne areal og søen.

Med byrådets accept af, at kommunen er parat til at afhænde en byggegrund til et friplejehjem i Nørager (omtalt andetsteds i denne avis), er arbejdsgruppen bag projektet nu klar til at give borgerne en orientering om det påtænkte projekt. Det sker ved afholdelse af et borgermøde i Kig Ind førstkommende mandag, nemlig d. 19. juni kl. 19:30

På mødet vil arbejdsgruppen fortælle om sine visioner for, hvordan man med et friplejehjem kan sikre gode plejehjemsforhold i Nørager mange år frem, og man vil fortælle om de mange overvejelser, som man har gjort sig i den anledning. Endelig vil man belyse hvilke udfordringer, der ligger forude, og hvad der mere skal findes en løsning af, for at projektet kan blive til virkelighed.

”Vi er dog fortrøstningsfulde, idet vi føler os overbeviste om, at friplejehjemmet nok skal blive en realitet, og at de resterende udfordringer kan løses,” siger byrådsmedlem Jeppe Ugilt Hansen, der fortsætter: ”Undervejs i processen har vi haft en særdeles god og konstruktiv dialog med direktør Emil Tang fra Danske Diakonhjem, hvilket har været til stor nytte i vort arbejde. Det er vort ønske, at  netop Danske Diakonhjem påtager sig opgaven at stå for etablering og drift af et kommende friplejehjem.”

Danske Diakonhjem er en non-profit organisation, som driver 63 institutioner i Danmark, hvoraf hovedparten er friplejehjem, og ingen af dem har tomgang! Danske Diakonhjem bygger deres institutioner på det kristne menneskesyn, hvilket dog ikke betyder, at man hverken skal være speciel kristen eller religiøs for at bo eller arbejde der. På deres institutioner er der selvfølgelig både personale og beboere med anden religion og etnicitet i samme omfang som andre steder, men der lægges vægt på, at det kristne menneskesyn er fundamentet for al omsorgsarbejde.

”Netop deres måde at drive plejehjem på virker enormt tiltalende, og det er nok også derfor, at deres andre friplejehjem er så utrolig populære. Med den gode gensidige interesse, der har vist sig for et samarbejde, så synes vi, at der er skabt en unik mulighed for Nørager og Omegn!” slutter Jeppe Ugilt.

Direktør Emil Tang vil deltage i borgermødet i Kig Ind, hvor han beretter om sin organisation, og om hvordan Danske Diakonhjem driver friplejehjem. Sammen med arbejdsgruppen er Emil Tang herefter parat til at svare på spørgsmål.

”Byrådets beslutning i sin tid om at opføre en ny administrationsbygning i Nørager har været med til at motivere os for at arbejde på en videreudvikling af hele området i bymidten, hvor det for kort tid siden er lykkedes at skabe et sundhedshus, og hvor vi nu er parate til også at etablere et nyt friplejehjem,” siger Johnni Kristensen fra arbejdsgruppen og fortsætter:

”Med sundhedshus, rådhus og friplejehjem får Nørager i løbet af en meget kort periode tilført et fantastisk udviklingspotentiale. Hvis Nørager fortsat skal have en fremtid, så er det også helt afgørende, at byen løbende udvikler sig, og med et friplejehjem vil vi styrke både Nørager by og hele Rebild Kommune, idet der hidtil kun er etableret ét friplejehjem i hele Himmerland.”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler