lørdag, juni 22, 2024

Byrådsflertal for at afhænde byggegrund til et friplejehjem i Nørager

Arbejdsgruppen bag projektet er her fotograferet sammen med direktør Emil Tang fra Danske Diakonhjem under planlægningsmødet i Nørager i forrige uge. Det er fra venstre Johnni Kristensen, Tage Christiansen, Emil Tang, Jeppe Ugilt Hansen og Gitte Rubæk. Det femte medlem af arbejdsgruppen, Søren Christensen, er ikke med på billedet, da han ”står bag kameraet”. Mødet afholdtes, som det ses, under private former.

 

På byrådsmødet den 1. juni besluttede et flertal på 12 mod 10 at sige ja til at afhænde et areal til et nyt friplejehjem i Nørager på det areal, hvor det nuværende rådhus er beliggende. Afgørelsen kom efter en halvanden time lang debat, hvor bølgerne ind imellem gik højt, og hvor debatten blev overværet af omkring 150 tilhørere. Beslutningen betyder, at det nødvendige planarbejde omgående sættes i gang med henblik på, at der foreligger en færdig lokalplan senest 1. februar 2018.

Det var Jeppe Ugilt Hansen, der præsenterede projektet for byrådet, idet han understregede, at der var tale om en anmodning til byrådet om at erklære sig parat til at sælge en grund til formålet, hvorimod det ikke er kommunens opgave at sige ja eller nej til ideen om etablering af et friplejehjem.

Alligevel kom debatten vidt omkring, og flere af byrådets medlemmer erklærede sig som enten modstandere eller som varme tilhængere af ideen om et friplejehjem. Blandt andet var Socialdemokraterne og Socialistisk Folkepartis medlemmer imod, selvom de to partier i Folketinget har stemt for den seneste lov om friplejehjem.

Undervejs i debatten fremsatte borgmester Leon Sebbelin et forslag om, at byrådet godkender en afhændelse af arealet, men at det sker på følgende forudsætninger:

”Såfremt der etableres et friplejehjem på arealet skal
1) P-plads forhold for friplejehjem og administrationsbygning afklares evt. via drøftelser mellem friplejehjem og Rebild Kommune
2) Mulighed for, at beboerne på Nørager Ældrecenter ved åbning af friplejehjem gives mulighed for indflytning der i forbindelse med åbningen, aftales nærmere mellem friplejehjem og Rebild Kommune
3) Senest 12 måneder efter åbning af friplejehjem lukkes Nørager Ældrecenter.”

Det var punkt 3 (forslaget om nedlæggelse af Nørager Ældrecenter senest 12 måneder efter åbning af et friplejehjem), der gav anledning til en fornyet debat, selvom det jo ikke kan være ukendt for nogen, at man ikke både kan have et friplejehjem og et kommunal ældrecenter i Nørager. At punktet indgik som en del af beslutningen var åbenbart et krav fra nogle af de ”forligspartier”, der var parate til at afhænde et areal til friplejehjemmet.

Det var Radikale Venstre, Rebildlisten, Venstre og Konservative, der sagde ja til forslaget, mens Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Oplandslisten stemte imod. Dansk Folkeparti undlod at stemme.

”Der er ingen tvivl om, at etablering af et splinternyt moderne friplejehjem i Nørager vil være en kæmpe gevinst for Nørager og hele Rebild Kommune, og med en placering på det tidligere rådhusområde vil det yderligere fortsætte den gode udvikling, der sker omkring Jernbanegade, hvor der for nyligt er etableret sundhedshus og i øjeblikket rejses ny administrationsbygning,” siger Jeppe Ugilt Hansen, der har været bannerfører for projektet under byrådets behandling af sagen.

Når ideen om et friplejehjem i det hele taget er opstået, så skyldes det den behandling, som byrådet har givet det nuværende ældrecenter i byen, hvor man periodisk har signaleret, at en omstrukturering eller en nedlæggelse er under overvejelse.

Så sent som i juni sidste år skulle byrådet tage stilling til et konkret forslag om en total nedlæggelse af ældrecentret. Forslaget blev dog nedstemt af et flertal på kun 13 mod 12. Her måtte man dog give afkald på de tilknyttede ældreboliger, der så skulle benyttes til flygtninge, men flertallets beslutning betød til gengæld, at den resterende del af ældrecentet, altså herunder også de selvstændige bygninger Pyramiden og Oasen, skulle bestå.

Alligevel valgte tre af forligspartierne bag beslutningen i juni (Den Sociale Fællesliste, Oplandslisten og Enhedslisten) blot et halvt år senere, at man nu også ville inddrage Pyramiden til flygtninge, og at ældrecentret dermed skulle beskæres endnu en gang.

”Jeg følte, at dette aftalebrud var et signal om, at når det ikke var lykkedes at nedlægge ældrecentret i et hug, så var man nu på vej til at tage det bid og bid, og derfor besluttede jeg mig for at arbejde for etablering af et friplejehjem, så man kunne få genskabt et ordentligt plejehjemtilbud i Nørager,” siger en af initiativtagerne til friplejehjems-projektet, Søren Christensen, der herefter allierede sig med Johnni Kristensen og Jeppe Ugilt Hansen. Arbejdsgruppen er senere udvidet med Tage Christiansen og Gitte Rubæk.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler