torsdag, juli 18, 2024

Stort grundlovsmøde i Præstegårdshaven i Kgs. Tisted

Knap 150 besøgende fik en god oplevelse i Præstegårdshaven i Kgs. Tisted. Borgerforeningernes telte sørgede for ”tørvejr” hele eftermiddagen, og stemningen var god.

Efter velkomst og et par fællessange var der tid til grundlovstale. Marie Bjerre (V-folketingskandidat i Himmerland) var inviteret, og hun holdt en inspirerende og tankevækkende grundlovstale. Hun understregede at grundloven er vigtig for vores danske demokrati, og at vi ikke skal tage den for givet. Der er grund til at fejre ytringsfriheden, forsamlingsfriheden, de personlige frihedsrettigheder osv. De er desværre under pres i dag, de udfordres af terror og rabiate ideer. En af vores store udfordringer er integration af ”nye” danskere. Vi skal være bedre til at tage imod, og til at integrere dem, der vil os og vores samfund! Marie Bjerre sluttede med endnu engang at understrege hvor vigtigt det er, at værne om vores grundlov og vore mange frihedsrettigheder.
Efter talen hyggede de fremmødte sig med det flotte kagebord med de mange forskellige hjemmebagte kager og eget medbragt kaffe og te. Stor ros til de frivillige for de mange forskellige velsmagende kager.
Efter kaffen underholdt Mariagerfjord Gospelkor med både velkendte og mindre kendte gospelsange. En stor musikalsk oplevelse for alle.
Under hele arrangementet bagte Nørager FDF snobrød og pandekager til stor fornøjelse for børnene.
Den vellykkede dag sluttede med fællessang, og det forlyder fra velunderrettede kilder, at både borgerforeninger og menighedsråd indbyder til grundlovsmøde i Præstegårdshaven i 2018.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler