tirsdag, juni 25, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 1. juli 2017

Det punkt som fik størst opmærksomhed både fra de ca. 80 fremmødte tilhører og fra byrådsmedlemmerne, var hvorvidt Rebild Kommune skal sælge grundareal til et nyt Friplejehjem i Nørager. Der gik selvfølgelig politik i sagen. Da et Friplejehjem vil øge pleje kapaciteten med antagelig 36 pladser, var det ikke muligt, at skaffe flertal for salg uden at aftale en lukning af Nørager Plejecenter, hvor der er 21 plejeboliger i dag. I Rebild kommune er der i forvejen 19 ledige plejeboliger pr 1. maj. I de sonderinger der gik forud for byrådsmødet forlangte vi, at de nuværende beboere på Ældrecenteret tilbydes plads på det nye hjem fra åbningen. Vi havde således valget mellem at stemme imod og dermed forhindre, at der kommer et Friplejehjem, med flotte nye boliger på et skønt sted og en væsentlig forøgelse af antallet af arbejdspladser i Nørager, eller stemme for og acceptere lukning af Ældrecenteret, selvfølge under forudsætning af, at planerne realiseres. Danske Diakonhjem som står bag planerne siger, at de i videst muligt omfang vil ansætte lokale medarbejdere, og fortrinsvis tilbyde plejepladserne til borgere fra nærområdet. Kommunaldirektøren har samtidig garanteret alle fastansatte fortsat arbejde i kommunens ældrepleje.
Det forslag som kom til afstemning indeholdt følgende: Kommunen afhænder arealet, efter udarbejdelse af nødvendig lokalplan, som skal foreskrive arealet anvendt til plejeboliger. (Grunden skal sælges i udbud). P-plads forholdene afklares mellem Rebild kommune og køberen af grunden. Beboerne på Nørager Ældrecenter tilbydes plads i det nye Plejehjem efter forhandling mellem parterne. Ældrecenteret lukkes senest et år efter ibrugtagning af det nye Friplejehjem. (Altså kun hvis det nye realiseres). For denne formulering stemt 12: Radikale Venstre, Rebildlisten, Venstre og Konservative. Imod stemte 10: Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste, SF, Enhedslisten og Oplandslisten. DF undlod at stemme og en var fraværende. Der arbejdes således videre med projektet
I forbindelse med planlægningen af valghandlinger i Rebild kommune, har forvaltningen foreslået at valgstederne i Veggerby, Ravnkilde og Bælum nedlægges for at reducere udgifterne, og at valghandlingen i Terndrup flyttes til Hallen for at få bedre fysiske rammer. Både ØK og byrådet afviste at nedlægge valgstederne, men godkendte flytningen i Terndrup. Nedlæggelse af valgsteder vil sandsynligvis reducere valgdeltagelsen. Det er tidligere blevet besluttet at Ældrerådsvalget foregår samme tid og samme sted som Kommune- og Regionsvalgene.
I TMU har der været behandlet forslag om at etablere en genbrugsbutik på genbrugspladsen i Sørup. AMU har været spurgt om at udgifter til et antal fleksjobbere kan følge med i projektet. Der har været delte meninger om sagen, idet halvdelen af byrådet mener, at det giver gode fleksjob m.m. Den anden halvdel mener ikke at genbrugsbutikker er en offentlig opgave, og at kommunen ikke skal konkurrere med de frivillige organisationer. Forvaltningen har beregnet at butikken vil give ca. 400.000 kr. i underskud pr. år efter tilførsel af økonomi fra AMU. Etableringen blev vedtaget af Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. Imod stemte Venstre, Rebildlisten, Konservative og Jens Laurids Pedersen (DF). Tommy Degn (DF) undlod at stemme.
Center Natur og Miljø ønsker undtagelsesvis at benytte RoundUp til bekæmpelse af bjørneklo. Efter en del debat om arbejdsmetoder og konsekvenser ved anvendelse af gifte m.m. besluttede et flertal bestående af Venstre, Rebildlisten, DF, Oplandslisten, Leon Sebbelin, Per Visbøl og Klaus Anker Hansen, at tillade anvendelse af RoundUp mod bjørneklo. Imod stemte Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Michael Portefee Lex og Lars Hørsmann. Konservative, Allan Busk og Rasmus Rask undlod at stemme.
Konservative og Rebildlisten har på baggrund af henvendelser fra forældre rejst forslag om at lade pengene til børnepasning følge barnet, således at man kan vælge at passe egne børn i eget hjem. Forslaget blev oversendt til behandling i BUU, da der er en del regler og økonomi der skal vurderes.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem
Liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler