lørdag, juli 20, 2024

150 til borgermøde om friplejehjem

Der var stuvende fuldt hus i Kig Ind, da arbejdsgruppen bag det kommende friplejehjem afholdt borgermøde forrige mandag.
Mere end 150 mennesker var mødt frem for at høre nærmere om planerne. Søren Christensen bød velkommen til den store forsamling og fortalte derefter, at baggrunden for projektet er de senere års debat om Nørager Plejehjems fremtid.
I flere år at har man henvist kommende plejehjemsbeboere fra Nørager til andre plejehjem i kommunen med det resultat, at der har været ledige pladser i Nørager. Derfor forsøgte kommunen i juni sidste år at få Nørager Plejehjem nedlagt og anvendt til andre formål. Planen lykkede dog ikke, da et snævert flertal på 13 mod 12 gik imod. Man fik dog flertal for at inddrage de beskyttede boliger til flygtninge. Til gengæld vedtog det snævre flertal, at den oprindelige plejehjemsbygning samt Pyramiden og Oasen fremover skal fungere som ældrecenter. Men kun et halvt år senere, valgte nogle byrådsmedlemmer at bryde aftalen og gå med til, at også Pyramiden nu skal inddrages til flygtninge.
”Det ser således ud til, at man vil tage en bid ad gangen, da det ikke lykkedes at nedlægge hele ældrecentret i et hug, og derfor besluttede Johnni Kristensen, Jeppe Ugilt Hansen og jeg os for at forsøge at skabe et friplejehjem,” sagde Søren Christensen.
Det er denne arbejdsgruppe på tre, der har udviklet planen om et friplejehjem. Gruppen har på det seneste besluttet at udvide sig med yderligere to medlemmer. Det er Tage Christiansen og Gitte Rubæk.
Det er en kendt sag, at ideen om et friplejehjem har givet anledning til en vældig debat i byrådet, og det har endda været vanskeligt at få et tilsagn om at kunne købe en byggegrund til formålet. Her har et flertal på 12 mod 10 dog på det seneste byrådsmøde sagt ja til, at den grund, der bliver ledig, når det nuværende rådhus fjernes i løbet af efteråret, kan anvendes til formålet.
Søren Christensen fremhævede i den forbindelse den store indsats, som specielt Jeppe Ugilt har ydet med hensyn til at opfordre sine byrådskollegaer til at støtte projektet, og sagde bl.a.: ”Uden Jeppes store indsats var det næppe lykkedes at komme videre med planerne.”
Jeppe Ugilt Hansen gav herefter de fremmødte borgere et indblik i den kommunale proces og herunder om nødvendigheden af, at flertalsbeslutningen er koblet med en aftale om, at det nuværende plejehjem i Nørager skal nedlægges senest 12 måneder efter, at et nyt friplejehjem er igangsat.
”Jeg havde personligt ikke noget ønske om at man allerede nu skulle forholde sig til en lukning af det nuværende ældrecenter, men det var den indstilling som et flertal kunne opnå enighed om, fortalte Jeppe Ugilt”. ”Og i virkeligheden ved vi jo også godt, at der næppe kan fungere to plejehjem i Nørager. Hvis vi ikke havde fået den beslutning, ville Nørager givetvis om kort tid ikke have haft noget plejehjem. Meningen med friplejehjemmet er således ikke at få det nuværende og velfungerende plejehjem nedlagt, men simpelthen at få skabt sikkerhed for, at der mange år frem i tiden vil være et plejehjemstilbud i Nørager.”
Undervejs i processen har gruppen haft en særdeles god og konstruktiv dialog med direktør Emil Tang fra Danske Diakonhjem, hvilket har været til stor nytte i arbejdet. Det er derfor gruppens ønske, at netop Danske Diakonhjem påtager sig opgaven at stå for etablering og drift af et kommende friplejehjem.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler