onsdag, april 17, 2024

Rørbæk-par blev Årets Borgere i Nørager

Gitte Bech og Torben Pedersen er nr. 39 og 40 i rækken

Helle Andersen præsenterer Gitte Bech for det lidt besværlige skilt, som
hun senere skulle bære i optoget.

Udnævnelsen af Årets Borger i forbindelse med Nøragers byfest fik i år et lidt utraditionelt forløb, idet valget var faldet på et ægtepar, hvoraf kun den ene halvdel var til stede ved udnævnelsen i festteltet på Nørager stadion.

Det skyldes, at valget holdes hemmeligt lige til det sidste, og at man derfor ikke kan tilkalde de udvalgte på forhånd.
Men Gitte Bech var til stede og modtog klapsalver og hyldest både fra et par hundrede tilskuere og fra de tidligere Årets Borgere. Selv om Torben Pedersen først skulle afslutte sit arbejde som fodboldtræner i Ø. Doense, nåede ham frem senere på aftenen og blev lige så hjerteligt modtaget. Det var tydeligt, at det var et populært valg, der var foretaget.
Valget blev motiveret af Årets Borger 2016, Helle Andersen, der omtalte Torben Pedersen som ”en gammel gymnast”, der altid har været aktiv inden for sporten. Han har således været træner sommer og vinter i både håndbold og fodbold og vil gerne træne alle hold, på nær et enkelt, og han træner de enkelte aldersgrupper både på og uden for banen. Gennem mange år har han deltaget i Vildbjerg Cup både som spiller og træner, ligesom han er medlem af bestyrelsen for Sortebakken Håndboldklub. Torben Pedersen er en ildsjæl, der altid er klar til at hjælpe andre, understregede Helle Andersen.

Sådan hyggede borgere og skytter sig med hinanden under fugleskydningen i Sortebakkeskoven med FDF’s klatretårn i baggrunden.

”Men selvfølgelig kan en så aktiv person ikke nå alt dette, hvis det ikke er, fordi der står en kvinde bag, og det gør Gitte. Hun har styr på det hele, da hun er enestående til at lede og fordele arbejdet. Hun har styr på dommerholdet op til kampene, ligesom hun sørger for, at alle børnene kommer til deres kampe og hjem igen. Gitte er stålsat og siger sin mening. Hun er en ildsjæl, der aldrig siger nej til en opgave. Derfor har hun i mange år været aktiv ved byfester, julefrokoster og fodboldstævner og har siddet i ungdomsudvalget i idrætsforeningerne både i Nørager og i Vildbjerg. Endelig spiller hun stadig håndbold, selv om hun efter eget udsagn burde være gået på pension”, sluttede Helle Andersen.
Herefter overrakte hun de synlige tegn på værdigheden: en borgerhat med det berømte blå bånd med inskription og en tilhørende blå T-shirt samt en buket. Straks efter var først Gitte og senere Torben parat til deres første opgave som Årets Borgere: at servere i byfestteltet.
Den næste opgave for det nyudnævnte borgerpar var at åbne lørdagens marked på Nøragers bytorv. Det klarede Gitte Bech i strålende solskin ved at udtrykke parrets overraskelse over udnævnelsen, idet det siden 1995 har boet i Rørbæk. Alligevel har de brugt en stor del af deres fritid på sport i Nørager, især i idrætshallen og på stadion, hvor de trives som træner, leder eller i bestyrelser.
”Vi værdsætter sammenholdet og samarbejdet både mellem foreningerne og byerne her på egnen. Vi tror, at det er nødvendigt, hvis man skal bevare de små samfund og deres foreninger. Derfor vil vi opfordre alle, der bare har lidt tid og lyst til overs, til at engagere i stort eller småt. Der er altid brug for en ekstra hånd, og det, man investerer af tid og kræfter, får man mange gange igen”, understregede Gitte Bech i sin åbningstale.
Herefter gik hun i spidsen for sine ”kolleger” i det optog, der gik gennem Nørager for at afhente sidste års fuglekonge, Steffen Jensen, på Mejsevej. Med henvisning til dronningens besøg i Hobro var her den røde løber rullet ud for at modtage de mange lokale ”konger”. Herfra gik optoget med Kimbrergarden i spidsen videre til fugleskydningen i Sortebakkeskoven.

Men inden optoget afgik fra bytorvet, mindedes de tilstedeværende med et øjebliks stilhed Edith Kristensen, Nørager, der blev Årets Borger i 1993(rettet d.21.6 af red), og som døde i vinter. Det skete på opfordring af Finn Christensen, Årets Borger i 1997.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler