onsdag, juni 19, 2024

LÆSERBREV: Skoleledelse i Rebild kommune

RebildListen tror på, at ledelse af en folkeskole, bedst varetages af en skoleleder.
Vi oplever, at det skaber en kendt ramme med gode muligheder for lokal fleksibilitet fra skole til skole, til gavn for både elever, lærere, pædagoger og andet personale. Vi er derfor tilfredse med, atØkonomiudvalget i sidste uge vedtog en formulering omkring udarbejdelse af en samarbejdsaftale, hvor skolelederne IKKE bliver udeladt af arbejdsgruppen, sådan som der ellers var lagt op til.
Vi er overbevist om, at der, ved fælles indsats fra forvaltningen, lærerkredsen og skolelederforeningen, kommer et godt og konstruktivt udkast til en samarbejdsaftale, der kan understøtte intentionerne for samarbejdet mellem skoleledere og personale, og som også fremadrettet sikrer den fordeling af midlerne, som blev enstemmigt vedtaget i byrådet for få måneder siden.
RebildListen bemærkede fra læserbrev i forrige uges avis, en særlig lyst til tolkning af, hvad RebildListen vil.
De budskaber, er vi fint i stand til selv at bringe. Vi er altid med, der hvor der sker konstruktivt, ansvarligt, og sagligt samarbejde. Det var vi også i denne sag. Vi finder det altid interessant og inspirerende, når læserbreve fortæller læserne om, forfatternes egne politiske budskaber.

På vegne af
RebildListen.

Peter Bak

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler