søndag, juni 16, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 29. juni 2017

Der har længe været ønsker fra mange sider om lydanlæg til brug ved byrådsmøderne. Det er især tilhørerne ved møderne, der ikke kan høre alt hvad der bliver sagt. Byrådet besluttede, at der skal indkøbes et trådløst transportabelt anlæg med afstemningsmodul og visning af dagsorden og afstemning på storskærm. Et forslag om samtidigt at supplere med livestreaming (live udsendelse som kan ses på computer) blev ikke vedlaget. Det blev samtidig fastslået, at byrådsmøderne forsat holdes 3 steder. I byrådssalen i Støvring opsættes akustikplader.
Nørresundby Boligforening har søgt om at opføre 10 almene familieboliger på Veggerbyvej 31b i Suldrup. Boligerne skal være bæredygtige. Hermed menes økonomisk, social og miljørigtigt byggeri. Skema A blev godkendt. Der arbejdes videre med projektet.
Rebild Kommune ejer et areal på godt 4 ha øst for banen i Støvring, som er meget centralt beliggende og disponeringen af området kan få stor betydning for udviklingen i Støvring by. Det blev besluttet at der igangsættes en visionsproces med parallelopdrag. Denne metode giver byrådet sammen med interessegrupper, som De unge i byen, Ældrerådet, Lokalrådet, Erhvervsrådet, Handelstandsforeningen , potentielle investorer og andre relevante interessenter, mulighed for at præge udviklingen i området. Når der er lavet en visionsplan, kan man bede f.eks. tre konsortier om at lave udkast, som man så kan vælge imellem eller plukke fra.
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-29 blev lidt dramatisk. To af venstres byrådsmedlemmer var tidligere i udvalgene kendt inhabile, da de er lodsejere i de berørte områder. Der var i udvalgene 2 punkter som havde fået særlig opmærksomhed. Det ene var hvorvidt der skal være mulighed for at bygge i op til 7 etager i det område i Støvring som er omtalt ovenfor. Dette blev vedtaget med 15 stemmer mod 6. Den forrige beslutning giver byrådet fuld kontrol med hvad der skal ske i området, og 7 etager er kun en mulighed. Det andet punkt var omkring overlap mellem bevaringsværdige landskaber og områder til store husdyrbrug. Da der ikke må være overlap, skulle byrådet beslutte om områderne skulle være det ene eller det andet. I forvejen er området med bevaringsværdige landskaber i planen udvidet fra ca. 23.000 Ha til ca. 27.000 Ha. Overlappet er 8 mindre områder. I ØK besluttede et flertal bestående af Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Rebildlisten at områderne skulle beholdes til store husdyrbrug. Radikale Venstre meddelte ved punktets start, at gruppen havde ændret holdning, og nu ville lade områderne være bevaringsværdige landskaber. Uheldigvis havde Venstre i tillid til beslutningen i ØK ikke indkald suppleanter i stedet for de to som var inhabile. Herefter endte afstemningen med at 10 (Venstre, Rebildlisten, Konservative, DF og Søren Søe) stemte for at bevare områderne til husdyrbrug, og 11 (Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Den Sociale Fællesliste) stemte imod. Der var afbud fra Tommy Degn og Rasmus Rask. Områderne indgår herefter som bevaringsværdige landskaber. Morale: Man skal altid indkalde sine suppleanter når det er muligt. Herefter kom den samlede Kommuneplan til afstemning og blev vedtaget. Imod stemte Venstre (i protest) og Enhedslisten.
I forbindelse med arealer til Ravnkilde Varmeværket og yderligere erhvervsareal i Ravnkilde, blev de nødvendige ændringer af Lokalplan og Kommuneplan samt Spildevandsplan godkendt. Der er tidligere besluttet anlæggelse af ny vej til området.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem
Liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler