lørdag, juni 22, 2024

LÆSERBREV: Gør Terndrup skole til en selvstændig skole igen!

Gennem det seneste år er antallet af forældre der klager over forhold, der vedrører deres børns skolegang på Terndrup Skole vokset. I samme periode er antallet af forældre der har taget deres børn ud af Terndrup Skole vokset. I samme periode er antallet af lærere, der har valgt at forlade Terndrup Skole vokset.

Det synes vi ærlig talt er en bekymrende udvikling. På den baggrund har Enhedslisten Rebild, Dansk Folkeparti og Den Sociale Fællesliste stillet et forslag, der betyder, at Terndrup Skole igen overgår til at være en selvstændig skole med egen ledelse og egen skolebestyrelse. Forslaget skal behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i august måned.

I forbindelse med at forslaget offentliggøres raser borgmester Leon Sebbelin og den socialdemokratiske borgmesterkandidat Thøger Elmelund Kristensen med påstande om politisk kup. Det eneste jeg kan sige er, at i forhold til ordets betydning skyder de nævnte herrer fuldstændigt ved siden af.

Der er hverken tale om noget overrumplende, udemokratisk eller voldeligt. Tværtimod fristes jeg til at sige. På møderne i Børne- og Ungdomsudvalget er der løbende stillet spørgsmål til hvordan det går på Terndrup Skole. Svaret har hele tiden været at det går godt. Det samme gælder mig bekendt også i Økonomiudvalget, hvor både borgmesteren og Thøger Elmelund Kristensen har sæde.

Nej, interessen for hvordan det går på Terndrup Skole er ikke af ny dato. Det nye er, at stadig flere forældre ikke er tilfredse med forholdene på Terndrup Skole. Det taget i betragtning finder vi det helt naturligt, at foreslå at Terndrup Skole igen bliver en selvstændig skole med egen ledelse og egen forældre bestyrelse.

Enhedslisten har aldrig troet på løsningen med en leder på flere skoler. Vi tror derimod fuldt og fast på en løsning, hvor Terndrup Skole atter bliver en selvstændig skole. Vi tror på, at der er brug ledelse tæt på. En ledelse der i tæt samarbejde med eleverne, forældrene og skolens personale tager hånd om de aktuelle udfordringer og i fællesskab driver skolen videre til glæde for børn, forældre og skolens personale.

Mange forældre har nævnt skolens økonomi som værende en del af de aktuelle udfordringer. Derfor har vi i forhold til det konkrete forslag som Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle på udvalgsmødet i august måned bedt om en grundig økonomisk analyse med henblik på at sikre, at skolen fremadrettet kan drives forsvarligt og effektivt.

Terndrup Skole fortjener en ny start som selvstændig skole. Det er ikke første gang, der har været forsøg med fælles skoleledelse, som man efterfølgende har været nød til at droppe.

Som medforslagsstiller mener jeg vi har taget fat i en konkret problemstilling. Så kære borgmester og kære socialdemokratiske borgmesterkandidat drop jeres konspirationsteorier. Kom i stedet ind i kampen og forhold jer til den virkelighed, der foregår lige for næsen af jer.

Bent Skovgaard
Olsen
Byrådsmedlem
Enhedslisten Rebild

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler