lørdag, juli 13, 2024

LÆSERBREV: Skolesamarbejde i Rebild øst

Når sandheden drukner i usympatisk politisk spilfægteri.

På grundlag af byrådets ønske om at skabe mere sammenhængende decentrale tilbud for de 0-16 årige, blev det besluttet, at der fra kommende skoleår skulle ske en fusion af Bakkehusene og Terndrup Skole. Beslutningen blev truffet efter ønsker fra skolebestyrelserne, og indstillinger fra medarbejderudvalg, samt andre høringspartnere, hvor vi ønsker en opfølgning efter det første år.

Beslutningen skulle også ses i lyset af succes med lignende samarbejdsmodeller indenfor foreningslivet og institutionsområdet. Nu yderligere styrket med samarbejdet “Rebild Øst – Landsbyklynger”

Beslutningen blev bakket op af De Konservative, netop fordi den var et udtryk for at afprøve en anden model, der havde oprindelse i nærdemokratiet.
Vores program bygger fortsat på princippet om “en skole-en ledelse”, suppleret med en tilpasning af antal skoler til det fremtidige behov. Vi lægger dermed vægt på kvaliteten i uddannelse.

Nu rejses der af enkeltpolitikere tvivl om grundlaget for beslutningen. Samtidig sker det uden respekt for de normale principper for sagsbehandling i Børne og Ungdomsudvalget med mulighed for høring af skolebestyrelser og administration samt eventuelt byrådsbehandling.

At forhandle via pressen er ikke en Konservativ model, og vi beklager, at de demokratiske principper skævvrides på denne måde.

Blandt andet at grundlaget for beslutningen slet ikke fremgår af artiklerne.

At det samtidig sker i sommerferien, hvor ikke alle kan tage til genmæle, gør kun sagen endnu mere absurd.

Bring nu sagen tilbage i det rette forum for sagsbehandling, så borgerne kan se, at alle vores politikere har formatet til at lede kommunen i god ro og orden. Vi deltager gerne i den proces.

Det Konservative
Folkeparti

Holger Pedersen
Peter Bak
Jeanette Sagan
Lene Aalestrup

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler