onsdag, maj 29, 2024

LÆSERBREV: Svar til Gert Fischer’s læserbrev

Rivende gal udbudsform? Rivende gal udbudsform? I læserbrev 11. juli kritiseres udbudsform og tidsplan vedrørende ny børnehave i Støvring. Vi er fuldstændig enige i, at det haster meget med at få bygget en ny børnehave. Og derfor blev vi bekymrede ved at læse, at tidsplanen er væsentlig ændret. I sagsfremstillingen fra BUU-møde den 14. marts fremgår det, at der ved byggestart i april 2018 forventes byggeriet afsluttet i november 2018, og at der afsættes 15 mio. kr. til projektet. En indstilling som blev enstemmigt vedtaget i BUU, ØK og den 30. marts i Byrådet. Den 14. juni vedtager et stort flertal i BUU, at projektet udbydes i totalentreprise – afholdt ved en omvendt licitation, hvor totalentreprenører bedes om at komme med så meget som muligt indeholdt i projektet ud fra en forudgiven pris. Projektet udbydes, så det skal certificeres efter DGNB. I procesplanen står der, at byggeriet startes 1. april med indflytning december 2018. Projektet udbydes, så det skal certificeres efter DGNB, hvilket betyder at bæredygtighedskriterier, inden for miljø, økonomi og sociale forhold vægtes. DGNB certificeringen konkretiserer altså bæredygtigheden, og gør den målbar, – ikke kun på anskaffelsessum, men bygningens økonomi i hele dens levetid. Der indbydes tre hovedentreprenører som laver et skitseprojekt, hvorefter kommunen vælger det byggeri, der bedst indfrier de krav, der er stillet. Det vindende projekt skal herefter detailprojekteres. Når Rebild Kommune vælger dette, sendes der et klart signal om, at Rebild Kommune ønsker højt kvalitet i byggeriet, en sund bygning for både børn og personale og en bygning med lave drifts og vedligeholdelsesudgifter. Vi vil ikke afvise, at dette kan sikres ved udbud i fagentreprise.  Nu har et flertal i byrådet på 17 tilsluttet sig indstillingen fra BUU. Byggesagen med ny administrationsbygning i Nørager blev dels forsinket fordi der var fejl i det første projekt, hvor der ikke var de kvadratmeter som var forudsat, og bagefter fordi der var 6 måneders leveringstid på betonelementerne. Så det er ikke lige til at sammenligne med den nye børnehave i Støvring, som læserbrevet ellers giver anledning til at tro. Der skal ikke herske tvivl om, at den Konservative byrådsgruppe ønsker at fastholde så mange arbejdspladser i Rebild Kommune som muligt. Men at sige på forhånd, at den ene udbudsform frem for den anden giver flere lokale job, det kan vi ikke.

Den Konservative byrådsgruppe.
Jeanette Sagan
Lene Aalestrup
Peter Bak 
Holger Pedersen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler