lørdag, juni 22, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 31. august 2017

Den sag der tiltrak sig mest opmærksomhed var forslaget om at trække Terndrup skole ud af fusionen med Bakkehusene. Fusionen blev vedtaget i april 2016 med virkning fra 1. aug. 2017, efter enigt ønske fra de berørte parter (forældrebestyrelser og medarbejderudvalg). Da der er tale om ændring af skoledistrikter, er der en lang frist for det.
Der har været pædagogiske og ledelsesmæssige problemer på Terndrup skole i lang tid, og for ca. halvandet år siden blev lederen for Bakkehusene konstitueret, og senere fastansat som kontraktholder for den nye fusion, som fik navnet Kilden. I forbindelse med ledelsens arbejde med at få skolen på fode igen, blev den upopulær blandt nogle ansatte og forældre. I begyndelsen af sommerferien opstod der en hetz mod ledelsen og fusionen med meget uskønne udtalelser fra nogle forældre og politikere. Først bad viseskolelederen i Terndrup om forflyttelse, og senest har kontraktholderen indgivet sin opsigelse.
Forslagsstillerne Enhedslisten, DF og Den Sociale Fællesliste fastholdt, at de ønsker fusionens ophør. ØK havde et ekstraordinært møde om sagen i begyndelsen af august, og de konservative og det radikale medlem af BUU bad om et møde mellem Kildens forældrebestyrelse og Kildens medarbejderudvalg og BUU. Her ønskede et stort flertal at bevare fusionen. Dagen før lederen indgav sin opsigelse holdt lærerne på Terndrup skole et møde, hvor et flertal udtrykte mistillid til lederen.
Efter lang debat blev forslaget nedstemt med 14 stemmer imod 11 for (forslagsstillerne og Venstre), så fusionen bevares. Journalist Robert Bedsted sagde på TVN, at det var demokratiet der vandt over gadens parlament. Ligeledes har Rebild Kommunes Hovedudvalg holdt møde og skriver i referatet: Et enigt Hovedudvalg (sammensat af alle kommunes ansatte) finder det uacceptabelt, når lokalpolitikere bidrager til at ledere hænges ud i pressen. Hovedudvalget forventer, at byrådet giver organisationen arbejdsro også i svære situationer, og har tillid til at vi kan løse opgaven.
Et mindre dramatisk punk var Søren Søe`s ønske om at træde ud af byrådet, og han erstattes af Axel René Aubertin.
Rebild kommune har et tomgangsreglement. Hvad er det? Mange har aldrig hørt om det og ingen har oplevet, at det er blevet håndhævet. Der foreskriver at en bil ikke må gå i tomgang i mere end 3 minutter. Borgere med handicap biler har ønsket, at tiden forlænges til 5 minutter for at fjerne is og dug fra ruderne. Et flertal i TMU og ØK ønsker at annullere reglementet. 19 stemte for at det annulleres og fem(S, SF og enhedslisten) stemte imod.
De Konservative har ønsket at give mulighed for tilskud til pasning af egne børn. Efter behandling i BUU var der flertal for 85% tilskud ( i forhold til kommunal pasning) i maksimalt 2 år indtil børnehavealderen. Personer som i forvejen er på en offentlig ydelse kan ikke komme ind under ordningen. Vedtaget med 18 stemmer for og 7 imod.
Konservative og Venstre har stillet forsalg om at byggeopgaver mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr., som udbydes i underhåndstilbud ændres fra 2-4 til 3-4 bydende. Det er for at sikre at mindst 3 indbydes. Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for og 4 undlod at stemme.

Holger Pedersen(C)

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler