torsdag, juni 13, 2024

Nyt fra ældrerådet i Rebild kommune

I vores sidste møde havde vi besøg af de 3 hjemmeplejeledere. De gav en udførlig beskrivelse af deres arbejde efter nyorganiseringen – se referatet på ældrerådets hjemmeside

Det er ældrerådets klare opfattelse, at det går rigtig godt og der er god ledelse af områderne.
Omkring strategi vedr. det nære sundhedsvæsen i Rebild kommune, som vi havde til høring, havde vi en række kommentarer som skrives ind i høringssvaret. Bl. om sammenhængende forløb i sundhedsvæsnet og krav til god kollektiv trafikdækning. Vi fik en lang drøftelse af vigtigheden at snarest muligt at få etableret akutpladser i Rebild kommune. Ældrerådet har tidligere fremsendt en skrivelse til byrådsmedlemmer og sundhedsudvalget om oprettelsen. Sundhedsudvalget havde dog desværre ikke skrivelsen med som bilag på deres sidste møde.
Det er vores klare opfattelse, at akutpladser skal med i budget 2018 og håber derfor ikke, at det politiske system søger at få oprettelsen af de nødvendige akutpladser lagt i en ”syltekrukke” i form af yderligere undersøgelser. Vi ser meget nødig en gentagelse af de langvarige processer, der har været omkring Nørager og Rørbæk ældrecentre. Få nu truffet en beslutning, så vi kan få et sammenhængende sundhedsvæsen, der er i stand til at forhindre indlæggelser og til at give den mest effektive pasning og pleje efter sygehusudskrivning. Indlæggelse på sygehus bliver mere og mere kortvarige, så det haster at komme i gang. Både af hensyn til økonomi og borgernes trivsel og sundhed. Vi mener en central placering i kommunen med gode offentlige trafikforbindelser vil være det optimale. På de enkelte ældrecentre vil der – hvis det findes hensigtsmæssigt- fortsat kunne være få aflastningsstuer.
Kom i gang og lad akutpladser indgå i budget 2018.!!!!
Vi havde også høring om den kollektive trafik og befordring og vi finder ikke de foreslåede besparelser for hensigtsmæssige. Vi mener at besparelserne vil ramme de svageste borgere. Ikke alle kan være i et dagcenter hele dagen, hvorfor det er vigtig at bevare halvdagspladser. Hvis besparelserne gennemføres vil det blot betyde øgede udgifter til hjemmeplejen og mindre trivsel for de borgere, som ikke fremover vil kunne komme på dagcentret. (Se referatet fra ældrerådets møde)
Vi hører også. at ældreområdets økonomi går rigtig godt, og at den tidligere opsparede gæld er ude ved årsskiftet. Det er flot arbejde.
Plejehjemslæger er begyndt på 3 ældrecentre, nu skal der udvælges 3 nye ældrecentre. Vi håber lægerne fortsat er med, da det er en god ordning.
Og endelige er der valg til ældrerådet samtidigt med valget til byråd og region.
Vi opfordrer alle over 60 år, som har interesser for ældres problematikker om at stille op som kandidater til valget. Det er et vigtigt og – også spændende arbejde. Og det giver amtidig resultater.
Der vil blive informeret om møder i lokalaviserne.

På ældrerådets vegne
Torben Andersen

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler