Peter Bak

Jeg hedder Peter Bak, og jeg stiller op for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Rebild Kommune.
Jeg er 52 år og bor i Haverslev (Brorstrup), er i dag medlem af Rebild Kommunes Byråd, og sidder i Kultur og fritidsudvalget, samt Børne- og Ungdomsudvalget. Til dagligt arbejder jeg i Støvring på Hydrema som IT medarbejder.
Jeg er kandidat, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at det i Rebild Kommune fremover skal blive ved med at være trygt at være ung. Det skal være værdigt at blive ældre og det skal ikke mindst være meningsfyldt at være frivillig. Som politikker er jeg arbejdsgiver for vores kommunale forvaltning, og jeg oplever at jo bedre dialog og samarbejde, – jo bedre resultater.
De sidste 4 år har jeg været med i et spændende politisk arbejde omkring vores børn og unge. Jeg har eksempelvis været med til at søsætte projekt “fælles indsats”, hvor et nyt samarbejde på tværs af afdelinger i forvaltningen, har sikret en opsporing af børn i vanskeligheder meget tidligere end før. Det har virket, og vi har børn som forventeligt får et bedre liv, fordi vi har hjulpet dem meget tidligt. Som ekstra bonus forventes at de samme børn fremadrettet vil have brug for mindre hjælp, og dermed en frigørelse af ressourcer til at hjælpe endnu flere tidligt.
Hvis i giver mig lov til at fortsætte, så kommer der et meget spændende arbejde med udvidelse af dagpleje, vuggestue, Børnehave, og skolekapacitet i Støvring, – Det er jeg meget optaget af.
Så er jeg også klar til fortsat at tage ansvar for vores samlede børne institutioner i Rebild. Som politiker er det også mit ansvar at beslutte hvilken skole, – og børnehave struktur vi skal have, hvilken ledelses organisering vi skal have, og sikre at kvaliteten af børnehaver og skoler er den samme uanset hvor i kommunen man bor.
Jeg vil fortsat arbejde for at styrke vores folkeskoler, så vi giver vores børn, de bedst mulige redskaber med på vejen, hvad enten de skal videre på gymnasiale eller erhvervsmæssige uddannelser. Men allervigtigst for vores børn er at få en god og rolig start på livet, hvad enten det er hjemme, eller i daginstitutionerne. Der skal være den rette kapacitet til at vores børn trives og har det godt i hverdagen.
Jeg interesserer mig meget for det frivillige foreningsliv, fordi jeg oplever, at det bidrager til at gøre vores alle sammens hverdag sjov og indholdsrig, og derfor vil det være et område, som jeg vil arbejde for at udvikle og understøtte.
De frivillige skaber en helt uvurderlig værdi for vores kommune.
Fortsat vækst i kommunen er afgørende for at få hjulene til at køre, og derfor skal vi være bedre til at markedsføre Rebild Kommunes muligheder for at understøtte de små og mellemstore virksomheder, der er på vej og gerne vil etablere og drive deres forretning fra Rebild Kommune. Vi skal sørge for at følge og understøtte dem undervejs, hvad enten det er nye iværksættere eller allerede etablerede virksomheder
Rebild skal være et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder