torsdag, maj 23, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 21. september 2017

Det væsentligste punkt var 1. behandling af budget 2018. Basisbudgettet viser et underskud på 18,8 mio. kr. Basisbudgettet er et teknisk budget fremskrevet med alle kendte ændringer, som prisstigninger, lønstigninger og ændringer i skatteindtægter og bloktilskud og automatiske låneoptag m.m. samt 0,5 % råderumsbesparelse (besparelse på alle konti). Herefter har der været temamøder m.m., hvor vi har drøftet, hvordan vi skruer budgettet sammen. Der er statslig loft over både driftsbudget og anlægsbudget. Dernæst er det jo også en betingelse, at vi kan finansiere forbruget. Vi har drøftet forskellige muligheder for finansiering, så som ekstra 0,5 % besparelse på driften, ekstra låneoptagelse, reduktion i låneafdrag og selvfinansiering. Selvfinansiering vil sige at vi straks udnytter befolkningstilvæksten, som der har været i 2017 og dermed kan vi straks få større bloktilskud fra staten.
De fleste var enige i, at der bør tilføres flere penge til børnepasning, skoler og ældreområdet. Ligeledes at der på anlæg, er brug for udvidelse af kapacitet på børnepasning og senere på skolerne i Støvring på grund af den kraftige vækst. Ligeledes er der brug for forbedringer af infrastrukturen i forbindelse med de mange udstykninger. Efter at de forskellige partier og lister havde udtrykt deres forventninger til budgettet, blev det oversendt til 2. behandling, som finder sted 12. oktober i Terndrup. Inden da vil der den 4. oktober være forhandlinger partierne imellem med henblik på at nå et budgetforlig.
Det blev for et år siden besluttet at igangsætte en analyse af den kommunale befordring: flextrafik. Der er nu fremlagt et effektiviseringsforslag. Oprindelig var der 17 forslag, men 2 blev pillet ud undervejs. Flere har undervejs været nervøse for konsekvensen af forslag med samkørsel med unge og ældre i samme bil. Vi er blevet garanteret fra borgmester og udvalg, at der vil blive taget individuelle hensyn og straks handlet på eventuelle problemer. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 5 stemmer imod.
Det sidste punkt med debat var vedtagelse af nyt affaldsregulativ som følge af de nye sorteringsordninger. Enkelte byrådsmedlemmer var skeptiske over for sorteringsmetoderne. Regulativet blev dog enstemmigt vedtaget.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler