onsdag, juni 19, 2024

Innovationsminister fik tasken fyldt med ideer

Sophie Løhde (V), der er innovationsminister og på inspirationstur rundt i Danmark, var ikke rejst forgæves, da hun torsdag eftermiddag den 28. september gæstede Rebild Kommune.
Efter eget udsagn var hendes taske tung af ideer efter besøget i Børnehaven Tuen i Haverslev.
Minister på Danmarksturné
Baggrunden for besøget i Rebild Kommune var ministerens rundtur i Danmark, hvor hun indsamler gode ideer til fornyelse og udvikling af den offentlige sektor.
Børnehaven Tuen i Haverslev var vært for besøget i Rebild Kommune, hvor også borgmester, Leon Sebbelin og kommunaldirektør, Jes Lunde samt en række nøglemedarbejdere deltog. Besøget startede med en rundvisning i børnehaven, hvor ministeren fik lejlighed til at høre om dagligdagen. Trods det sene tidspunkt for besøget kl.16.10, nåede ministeren også at hilse på et par af børnene.
Rettidig omhu
Efter et kvarters rundvisning i Tuen, indledte børnehaveleder, Joan Straarup og pædagog, Doris Højer Thomsen, det efterfølgende kaffemøde med at fortælle om projektet “Fælles indsats”. Et tværfagligt og tværgående projekt i kommunen, der, i børnehave-sammenhæng, går ud på, at opsnappe og møde børnefamiliers problemer, mens de stadig er små og nemme at håndtere.
Majken Hjulman, forælder til et barn i Tuen, fortalte indlevende om sine personlige og positive erfaringer med Fælles Indsats. I hendes tilfælde i forbindelse med en skilsmisse, der en kort overgang havde påvirket barnets tryghed omkring “farvellet” til forældrene om morgenen. Her var et enkelt, men rettidigt møde, mellem forælder og børnehave nok til, at man i fællesskab hurtigt løste problemet, før det voksede sig større.
Susanne Nielsen, Chef for Center Arbejdsmarked i Rebild Kommune indledte med et indlæg om kompleksiteten af Ydelsesreformen.
Centerchefens budskab blev uddybet af hendes funktionsleder, Eva Otte Johansen, der via Powerpoint og rollespil illustrerede, hvor komplekst det er at forstå omfanget af den ydelse, man er berettiget til at modtage under arbejdsløshed.
Budskabet fra Jobcenterledelsen til ministeren var klart:
– Hiv fat i beskæftigelsesministeren og bed ham reformere systemet, så landets jobcentre fremover kan bruge deres tid på at få folk i arbejde.
Som det er i dag, hvor der findes mere end 200 forskellige ydelsessatser, bruges det meste af tiden på at forklare om beregningsmodellen for ydelsens størrelse. Ifølge Eva Otte, en dårlig brug af centerets og borgernes tid og ressourcer og samtidig en kraftig reduktion af borgernes retsbevidsthed.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler