søndag, maj 19, 2024

Uddrag fra Byrådsmøde 12. oktober

Den 4. oktober blev der indgået et budgetforlig mellem alle grupper undtagen enhedslisten. Et forlig som nok smager lidt af kommunevalg, idet der blev givet lidt til alle forligsparter, og alle parter mener, at de har fået meget til fordel for deres politik. Alt i alt et godt forlig hvor der blev flere penge til både børn og unge, sundhed og ældre samt teknik og kultur. Selve budgetforliget omtalte jeg i sidste uge. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. I forlængelse af budgettet blev takskatalog for 2018 vedtaget. Der er tale om små justeringer både op og ned i forhold til taksterne i 2017. Alle takster kan ses under punkt 167 i Byrådets dagsorden.
I forbindelse med vandløbsregulativ for Sønderup Å fra Hyldal Mølle til Vegger Bro har et flertal i både TMU og ØK ønsket at give dispensation til grødeskæring, for at få bedre afvanding og mindre forsumpning. Ligeledes ønskes dispensation for bekæmpelse af tagrør. Forslaget blev imidlertid nedstemt med 13 stemmer imod. For forslaget stemte Venstre, Konservative, Oplandslisten, Søren Konnerup og Anders Norup. Dog blev dispensation til bekæmpelse af tagrør enstemmigt godkendt.
I forbindelse med arbejdet for at bane vej for et Friplejehjem i Nørager, er der udarbejdet et udkast til en lokalplan som indstilles fremlagt i høring i 4 uger. Forslaget blev godkendt med 18 stemmer for. Imod stemte Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Efter høring skal lokalplanen endelig vedtages i Byrådet, hvorefter arealet kan udbydes til salg.
En arbejdsgruppe har arbejdet med fremtidig anvendelse af grunden med den gamle materielgård i Støvring. Der er fremlagt forskellige scenarier med boliger, regnvandshåndtering og faciliteter til fritid og sport. Kommuneplanen forudsætter dog at området anvendes til fritid og sport. Det blev enstemmigt besluttet at foreninger m.m. i forlængelse af kommuneplanen inviteres til at komme med konkrete ideer til områdets anvendelse.

Holger Pedersen (C)

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler