søndag, maj 19, 2024

LÆSERBREV: Visioner for småbørns-institutioner og dagplejen Rebild Kommune

Vores børn skal trives, udvikles, og stimuleres helt fra start i livet. Langt de fleste af os overlader vores børn til institutioner og dagplejere i dagtimerne de første 2 år efter endt barsel, og her er der stor fokus på netop denne opgave. Ny pædagogisk forskning og viden bliver løbende taget i anvendelse både i vores institutioner og i dagplejen, for at gøre det så godt som muligt.
De sidste 4 år har vi i Børne og ungdomsudvalget haft meget fokus på at rette op på økonomien på dagplejeområdet og mindre fokus på pædagogisk udvikling. Udviklingen er ikke gået i stå, men jeg vil de næste fire år arbejde for at sætte øget politisk fokus på pædagogisk udvikling af vores småbørnsinstitutioner og Dagplejen, herunder også mulighed for at de private dagplejere kan være en del af den udvikling.
Jeg mener, at vi skal have en vision om, at vores børn i Rebild kommune allerede i deres første leveår skal møde dagplejere og pædagoger med stor og ajourført pædagogisk indsigt. Derved ydes den rette fælles og individuelle indsats for at udfordre vores børn, således af fx. sproglig udvikling, motorik, sociale kompetencer, trivsel og selvværd øges, så de er kompetente og robuste til at starte i Børnehave.

Peter Bak
Det Konservative folkeparti

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler