onsdag, juni 19, 2024

LÆSERBREV: Budget 2018 set med radikale øjne

I budget 2018-2021 er den ubestridt største ændring sket på anlægssiden. Her er de årlige investeringer øget fra 60 mio. til 75 mio. om året de kommende 4 år.
Alene på Børne- og ungdomsudvalgets område er der over de næste 4 år lagt yderligere 64,5 mio. ind i anlægsbudgettet, nemlig til nye daginstitutioner og skolekapacitet. Men der blev også plads til bl.a. 1 mio. til Kik Ind og 1 mio. til Haverslev Hallen.
På driften er der også brugt flere penge. På børn- og ungdomsudvalgets område i alt 7 mio. heraf 5,3 mio. til dagtilbudsområdet. På sundhedsudvalgets område i alt 4,1 mio. heraf 3,1 mio. til ældreområdet. På teknik- og miljøområdet 2,3 mio. heraf 1,2 mio. til plan, byg og vej. På kultur- og fritidsområdet i alt 0,7 mio. heraf 0,3 mio. til løbende drift af kulturhusene. Endelig blev indsatsen på erhvervskontor og turistkontor styrket med i alt 1,5 mio.
Skal vi her pege på én enkelt ting, vi er ekstra glad for, er det pengene til særlige dagtilbud, der nu får et budget der passer til forventet udgift. Og så blev der 2,7 mio. til de almindelige dagtilbud.
Pengene er funder på flere måder bl.a. har det været nødvendigt at prioritere. På den måde er der fundet i alt knap 9 mio. Tilflytning af nye borgere har bidraget med knap 10 mio., nye bidrager med knap 6 mio. og låneomlægninger med godt 5 mio..
I Radikale Venstre er vi glade for, at 24 ud af byrådets 25 medlemmer står bag vedtagelsen af budget 2018. I et byråd med mange partier/lister skal der, når der laves budget, hugges en hæl og klippes en tå, og det er der blevet. Men når det ender med en bred aftale, er det det værd.

Per Vilsbøl
Michael Portefee
Leon Sebbelin
Radikale Venstre

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler