lørdag, juli 20, 2024

LÆSERBREV: Klap jer selv på skulderen!

Birgitte Wilsted
Simonsen
Kandidat til
Kommunevalget
Konservative

Kære ansatte i Rebild Kommune – klap jer selv på skulderen!
Når jeg som lokalpolitikker blandt andet følger de sociale medier, så har jeg bemærket udmeldinger om Rebild Kommune og heri gennem også de ansatte. Udsagn om, at der er for mange ledere, lederne er ikke effektive nok, der er for meget administration og bureaukrati, kommunen kan drives for færre midler, og der laves for mange fejl.
En organisation som Rebild Kommune bør altid arbejde på at blive bedre til at nå de overordnede mål, vi som lokalpolitikere skal udstikke. En af de mål, som jeg her synes bør være i fokus, er at man i administrationen skal arbejde på at komme tættere på borgerne – enten ved digitale løsninger, eller eksempelvis ved at de enkelte medarbejdere kommer ud til borgeren. Det bør nemlig sikres, at der tages store hensyn til de borgere, der ikke har mulighed for at bruge digitale løsninger.
Men tilbage til de kommunalt ansatte i Rebild Kommune.
Ingen tvivl der er sket, og der fortsat vil ske fejl i det kommunale system i Rebild Kommune. Disse fejl skal vi som lokalpolitikere handle på, så konsekvenserne for de ramte bliver minimeret, og vi skal løbende arbejde hårdt på, at fejlene ikke sker igen. Som en del af dette arbejde skal vi som lokalpolitikere sørge for, at der er de nødvendige ressourcer – både økonomisk og personalemæssigt til administrationen – det er vores politiske ansvar.
Jeg synes også, at det er vigtigt, at vi hele tiden husker på, at der sker en rigtig omfattende sagsbehandling i kommunen, der forløber godt og til borgerens tilfredshed.
Inden for de sidste år har jeg således selv haft kontakt til Center Plan, Byg og Vej (vedligeholdelse af kommunale arealer og byggeansøgning), til Center Sundhed samt til Center Arbejdsmarked og Borgerservice (begge om alvorlig sygdom i familien) – altså et godt udvalg af kommunale centre. I denne kontakt har jeg altid oplevet hjælpsomme og kompetente ansatte, der gjorde en stor indsats for at finde løsninger og få sagerne til at lykkes til borgerens bedste.
Så derfor kære ansatte i Rebild Kommune, når i næste gang høre om manglende effektivitet, for megen administration og for mange fejl, så tænk på alle de sager, hvor i gør et flot stykke arbejde, og husk lige at klappe jer selv på skulderen.
Tak til jer alle!

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler