lørdag, juni 22, 2024

LÆSERBREV: Konkrete indsatser skal beskytte grundvandet – og sikre fremtidens drikkevand

Meningsmålinger fortæller, at danskernes største miljøtrussel er drikkevandet. Derfor skal vi også allerede i gang med konkrete indsatser for at sikre fremtidens drikkevand.
Der er bestemt grund til at være bekymret for drikkevandet. Det gælder også i Rebild Kommune.
Enhedslisten Rebild har stillet en række spørgsmål omkring pesticider og nitrat i drikkevandsboringer. I svarene kan vi bl.a. læse følgende:
•Der er pt. 264 anlæg med nitratindhold over 50 mg/l i Rebild Kommune
•2 almene vandværker har boringer med nitratindhold over 50 mg/l Det ene vandværk blander, således at vandet, der sendes ud overholder drikkevandskravet. Det andet bruger pt. ikke boringer med forhøjet nitratindhold.
•4 ikke almene vandværker har et nitratindhold over 50 mg/l
•Der er 15 anlæg med et nitratindhold over 100 mg/l
Enhedslisten Rebild har spurgt, om kommunen har et samlet oversigt over nitratindhold og pesticider i de forskellige drikkevandsboringer? Af svaret fremgår, at der ikke er et samlet oversigt over analyser for organiske mikroforureninger herunder pesticider i drikkevandsboringer.
Af svaret fremgår desuden, at det primært er de almene vandværker, der tager analyser af organiske mikroforureninger. Det fremgår at kontrollen omfatter ca. 50 forskellige stoffer.
En optælling viser, at 8 almene vandværker i kommunen har en koncentration af BAM (BAM er et ukrudtsmiddel, der har været forbudt at anvende siden 1996) der overskrider kvalitetskravene. 4 enkeltindvindingsanlæg har målt BAM, der overskrider kvalitetskravene, hvoraf 2 anlæg også overskrider drikkevandskravet.
Der er masser at tage fat på. Enhedslisten Rebild foreslår en række konkrete indsatser.
Den vigtigste er at bruge økologien til at sikre rent drikkevand til borgerne.
Derfor skal der også satses på et stort økologisk omlægningstjek.
•ingen brug af sprøjtemidler på offentlige arealer
•Ingen anvendelse af sprøjtegifte tæt på drikkevandsboringer
•Rense forurenede områder der kan skade grundvandet
•Oplysningskampagner om at droppe at sprøjtegifte i private haver
•Hjælpe landmænd med at omlægge til økologisk landbrug

Bent Skovgaard Olsen
Byrådsmedlem
og spidskandidat
for Enhedslisten Rebild

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler