onsdag, maj 29, 2024

LÆSERBREV: Livsduelighed grundlægges i de første leveår

Leon Sebbelin
Borgmester
Radikale Venstre

Vi skylder alle børn en god start på livet. De skal have lys i øjnene hver eneste dag.
Derfor er 0-6 årsområdet utroligt vigtigt og mange gange starter det gode børneliv allerede før barnet fødes. Derfor har sundhedsplejen en helt central rolle. De kan om nogen spotte, når noget måske begynder at gå lidt skævt. Sættes der tidligt og målrettet ind, skal der måske bare et lille puf til, for at familien og dermed barnet kommer tilbage på rette spor.
Når barnet bliver lidt ældre overtager dagpleje, vuggestue og børnehave stafetten, så er det der, man har mulighed for at gøre en forskel. Det kræver veluddannet personale og dygtige ledere. I Rebild Kommune er vi godt med. Vi har pædagogandelen på 71% mod 64% i Nordjylland og 59% på landsplan.
En anden vigtig forudsætning for at finde de bedste løsninger er, at ledelse, personale og forældrebestyrelser, i de enkelte områder og på de enkelte institutioner, har friheden til at tilrettelægge arbejdet med udgangspunkt i de lokale forhold. Den rigtige løsning ét sted er ikke nødvendigvis den rigtige løsning andre steder.
I øjeblikket er der flere steder i kommunen lavet ”børneuniverser”, hvor børnehave og skole drives samlet. Radikale Venstre så gerne, at børneuniverserne blev udvidet med de lokale dagplejere. På den måde vil man, også udenfor de større byer, få et mere samlet tilbud til de 0-6 årige. Det tror vi vil være med til at styrke indsatsen til glæde for børnenes trivsel og udvikling.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler