lørdag, juli 20, 2024

Bedre trafikforhold i Nørager

2 millioner afsat til trafikforbedringer i midtbyen

Sådan ser det ofte ud i ”myldretiden” om morgenen og sidst på eftermiddagen, når folk skal til eller fra arbejde.

Nu ser det ud til, at der kan ske en forbedring af de efterhånden ofte kaotiske trafikforhold i krydset mellem Mejlbyvej og Bredgade i Nørager.
Byrådet har i sit budgetforlig netop for de kommende år afsat 2 mio. kr. til formålet. ”Ganske vist er der tale om en statsvej og dermed en sag for Vejdirektoratet, men det vil fremme sagen, at vi nu selv er parate til selv at medvirke i en løsning,” siger Jeppe Ugilt, der stod bag initiativet til at afsætte penge til formålet.
Specielt i de tidligere morgentimer og sidst på dagen, hvor mange mennesker skal hjem fra arbejde, er der som bekendt ofte lange køer af biler fra alle fire sider, og da Bredgade er den gennemgående trafikåre, kan det ofte være vanskeligt for bilister fra Mejlbyvej at komme videre. Trafiksituationen har desværre også flere gange ført til uheld, heraf flere alvorlige.
Der foreligger endnu ikke et konkret forslag til en løsning, idet det vil blive overladt det til de kommende forhandlinger mellem Rebild Kommune og Vejdirektoratet. ”Det vigtige er, at et næsten samlet byråd står bag beslutningen om at afsætte midlerne og dermed tilkendegiver, at Rebild Kommune er parat til at medvirke i en løsning,” siger Jeppe Ugilt. Kun Enhedslisten stod uden for budgetforliget, mens alle de øvrige stemte for.
De 2 mio. kr. er afsat på budgettet for 2020, og det giver tid til, at man straks i den nye valgperiode kan tage fat på forhandlingerne med Vejdirektoratet, og at man så i 2019 forhåbentligt kan få udarbejdet det projekt, der skal gennemføres i 2020.
”Om det så bliver en rundkørsel, et lyskryds eller en helt anden løsning må afklares i løbet af de kommende forhandlinger,” siger Jeppe Ugilt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler