onsdag, juni 19, 2024

Livstykker – en film om ældre

Billedet viser optagelse på ældrecentret Engparken af en scene til filmen ”Livstykker”.

Tirsdag den 21. november (på valgdagen) afholder Mejlby-Haverslev Pensionistforening møde på ældrecentret Haversdal i Haverslev, hvor Søren Christensen, Nørager, vil vise filmen ”Livstykker”, der er en film om ældre og deres livsvilkår. Filmen viser fem forskellige bo- og levesituationer for ældre i Danmark, herunder bl.a. Engparken i Rørbæk. Den er produceret i slutningen af 1980’erne af Socialstyrelsen i samarbejde med bl.a. Rørbæk-Centret.

I filmen møder man hverken politikere eller ansatte. Kun gamle. De fortæller om det at være på plejehjem, om at klare sig selv i egen bolig og om at engagere sig i forskellige gøremål. Selvom filmen nu er godt 25 år, så er budskaberne stadig meget relevante. Det er de samme svære valg, som ældre står med, når man ikke længere synes, at man kan klare sig selv.

Filmen blev i sin tid til efter et forslag fra Søren Christensen, der dengang var socialudvalgsformand. Han foreslog Socialministeriet, at man burde lave en film om Engparken. Og det tilsluttede ministeriet sig med den ændring, at man har medtaget fem meget forskellige ”ældreliv”.

Ældrecentret Engparken blev i sin tid indviet af socialminister Mimi Jakobsen, der både ved den lejlighed og mange gange senere udtalte sig  meget rosende om ældrecentret. Ministeren benyttede endda Engparken som et eksempel, da hun fra Folketingets talerstol fremlagde en ny ældreboliglov, og hun fremhævede også projektet i en stor opsat artikel i BT.

Det er Søren Christensen, Nørager, der præsenterer filmen. Han var selv med i den arbejdsgruppe under ministeriet, der skabte filmen. Efter filmforevisningen vil han fortælle om, hvordan det lykkedes at etablere ældrecentret og om nogle af de reaktioner, som projektet gav anledning til.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler