lørdag, juni 22, 2024

Kommunalvalget i detaljer

Vindere og tabere ved konstitueringen
Her følger en nærmere beskrivelse, fortsat fra sidste uge, af valget i Rebild Kommune og valgnattens forløb. Mens Venstre blev valgets store vinder, så lykkedes det på valgnatten for en snæver gruppe på 13 medlemmer at sætte sig på magten i det nye byråd. Gruppen omfattede Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Det var Dansk Folkeparti, der var ”tungen på vægtskålen”. De havde nemlig allerede en aftale med Venstre og Den Sociale Fællesliste om, at de tre grupper i fællesskab skulle søge at få etableret et bredt samarbejde i det nye byråd. Men den aftale valgte Dansk Folkeparti imidlertid at bryde straks efter, da de fik ”et bedre tilbud” fra de andre partier. ”Gevinsten” omfatter bl.a. en formandspost for teknik- og miljøudvalget til partiets nyvalgte byrådsmedlem, Kim Edberg Andersen, samt en plads i økonomiudvalget til Tommy Degn.
For Radikale Venstre var det naturligvis afgørende at sikre borgmesterposten til Leon Sebbelin. Og det lykkedes lige netop i kraft af denne konstellation med 13 mod 12. For Det Konservative Folkeparti betød samarbejdet, at man på trods af sit nederlag ved valget bl.a. sikrede sig en formandspost for sundhedsudvalget til Lene Aalestrup og en plads i økonomiudvalget til Holger Pedersen.
Og endelig sikrede Socialdemokraterne sig en post som formand for børne- og familieudvalget til Thøger Elmelund Kristensen og en post som viceborgmester til Morten Lem, der havde et personligt stemmetal på kun 142.
I forbindelse med konstitueringsaftalen mellem de fire partier indgik der også en politisk aftale om emner, som man ønsker gennemført. Det gælder bl.a. forbedrede forhold for hjemmeplejen. Man ”glemte” åbenbart, at der for kun to måneder siden er indgået et politisk budgetforlig, der bl.a. indebærer, at ændringer i budgettet kun kan gennemføres, hvis det sker med mindst et flertal på 2/3, og det vil sige mindst 17 medlemmer. Og det råder flertalsgruppen ikke over i det nye byråd.
Flertalsgruppen aftalte også, at det konstituerende møde skal holdes den 1. december, men den beslutning har man nu måttet opgive. Man ”glemte” nemlig, at byrådet allerede havde fastlagt en mødeplan, der betyder, at det konstituerende møde først skal afholdes den 14. december. Måske man var bange for, at nogle kunne få ”kolde fødder” og springe fra aftalen, hvis der går for lang tid. Man havde jo netop oplevet, hvordan visse politikere hurtigt kan bryde aftaler.
Endelig besluttede flertalsgruppen, at styrelsesvedtægten skal ændres på flere punkter. Et af disse punkter er en afskaffelse af posten som 2. viceborgmester. Det ser ud, som om man til det yderste vil ”befæste” sin magtposition, idet man på grund af de gældende bestemmelser om valg ikke kan undgå, at posten som 2. viceborgmester vil gå til et medlem af ”oppositionspartierne”, altså Venstre eller Den Sociale Fællesliste. Men det kan man undgå ved at posten afskaffes.
Naturligvis vil Venstre og Den Sociale Fællesliste få en række menige udvalgsposter og måske en enkelt eller to formandsposter, men flertallet og magten er koncentreret hos de 4 partier bag konstitueringsaftalen, forudsat naturligvis at de kan holde sammen i de kommende fire år.
De to største partier, Venstre og Den Sociale Fællesliste, der af vælgerne blev gjort til kommunalvalgets vindere, blev således taberne af konstitueringen. Men begge partier har meldt ud, at man er klar til at påtage sig et ansvar. Jeppe Ugilt, der er blevet gruppeformand hos Venstre, siger det på denne måde: ”Desværre blev vi ikke inviteret indenfor til forhandlinger på konstitueringsnatten, men det får os bestemt ikke til at miste modet. Vi er klar til at samarbejde med de øvrige partier i byrådet, og jeg glæder mig til sammen med mine syv gruppefæller at komme til at sætte et tydeligt positivt præg på de kommende fire års byrådsarbejde.”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler