lørdag, juli 13, 2024

Lokalrådet i Nørager og Rørbæk ønsker god jul

Uddelt støtte for ialt 64.000 kroner i 2017

På vores seneste møde havde vi to centrale punkter, som snakken koncentrerede sig om.
Det ene var en indkommen ansøgning om støtte – hvor vi gav 100 % tilsagn om støtte. Ansøgningen omhandlede midler til forskønnelse af torvet i Nørager.
Under siden sidst kunne det berettes at Lokalrådet – efter henvendelse fra en borger – havde undersøgt muligheden for at plante hække ved byggegrundene på Banevænget i Nørager – som kunne pynte – desværre med negativt svar fra kommunen.
Det andet centrale punkt var vedligehold af Bagerens Have – en sag der desværre har kørt alt for længe. Der var enighed om at finde en løsning på dette hurtigst muligt.
Selvom regnskabet for 2017 endnu ikke er gjort endeligt op, skal det også nævnes her at Lokalrådet i 2017 har uddelt for i alt 64.000 kr. på baggrund af indkomne ansøgninger, hvilket stort set er lig med det beløb vi får ind i grundbeløb fra kommunen. Øvrige udgifter (eks. generalforsamling og indvielse af cykelsti) kommer her oveni.
Slutteligt på mødet satte vi datoen for vores generalforsamling i 2018. Den afholdes mandag den 26. februar i Rørbæk.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler