torsdag, juni 13, 2024

Ny leder af lokalhistorisk arkiv i Nørager

Grethe Christensen og Kristen Stagstrup er her fotograferet
på Nørager Lokalhistoriske Arkiv.

Fra 1. januar får Lokalhistorisk Arkiv for Nørager og Omegn en ny arkivleder.
Det er revisor Kristen Stagstrup, der afløser Grethe Christensen, som har ønsket at fratræde efter 16 år på posten. Kristen Stagstrup møder ikke uforberedt til arbejdet, idet han gennem det seneste år har været med i den arbejdsgruppe, der står bag det lokalhistoriske arkiv. Desuden har han gennem de sidste fem år arbejdet meget med slægtsforskning på det private område.

Hertil kommer, at Kristen Stagstrup har et særdeles godt kendskab til Nørager-egnen. Han har således boet i Nørager i 40 år, hvor han har drevet virksomhed som revisor. Gennem sit professionelle arbejde har han mødt både mange virksomhedsledere og mange private, der har benyttet ham som deres revisor.
Men også et væld af lokale foreninger har haft glæde af Kristen Stagstrup, når han har sagt ja til at revidere deres årsregnskaber, og på det seneste er han nu også blevet kasserer for flere af byens og egnens lokale foreninger. Det er funktioner, som giver en meget bred berøringsflade med byens og egnens befolkning.
Kristen Stagstrup har derfor et særdeles godt udgangspunkt for at vide hvor og hos hvem, han kan hente viden ind til arkivet om tidligere tider, ligesom han også har en god føling med, hvad der bør indsamles af viden om mennesker, virksomheder, institutioner og foreninger i det nuværende samfund til glæde for de kommende generationer.
Grethe Christensen havde på samme måde en baggrund i slægtsforskning gennem mange år, da hun sagde ja til i 2001 at blive leder af arkivet. Hun har i de forløbne 16 år været med til sammen med arbejdsgruppen at opbygge og organisere det lokale arkiv, så tingene nu er journaliseret og godt på vej til at være tilgængelige i det landsdækkende Arkiv.dk. Det betyder, at folk overalt i landet på deres computere kan studere indholdet i det lokale Nørager Arkiv.
Grethe Christensen havde lige som den nye arkivleder et indgående kendskab til lokalområdet. Hun har siden 1962 sammen med sin mand haft bopæl i Nørager. I en årrække drev hun forretning (Kunstkælderen), og i 1970’erne tog hun mod annoncer og ordnede regnskab for Nørager Avis, som hendes mand dengang var redaktør af. Ikke mindst dette arbejde gav hende en kontakt til mange mennesker og et indgående kendskab til hele egnen.
Desuden har Grethe Christensen gennem rigtig mange år fungeret som medarbejder på Nørager Bibliotek, hvilket har givet hende et godt kendskab til journalisering af dokumenter, og i sit biblioteks-arbejde har hun bl.a. varetaget udbringning af bøger til ældre og handicappede, hvilket yderligere har styrket kontakten til lokalsamfundet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler