tirsdag, juni 25, 2024

Generalforsamling i Plejehjemmets Venner

Mandag den 15. januar 2018 afholdt Plejehjemmets Venner Generalforsamling.

Formand Bente Kjær bød velkommen til de ca. 25 fremmødte.
Takkede personalet på Nørager Ældrecenter,
samt Nørager Pensionistforening, for et godt samarbejde.
Bente Kjær berettede om de eftermiddage vi har hver anden
mandag, med musik og sang, og et par gange om året banko.
Derefter fremlagde kasserer Birthe Knudsen regnskabet.
Begge beretninger blev godkendt.
På valg til bestyrelsen var: Asta Vraa og Krista Mosbæk.
Begge blev genvalgt.
Som suppleanter til bestyrelsen ønskede Stinne Saugstrup
og Lisbeth Bøg Pedersen ikke genvalg.
I stedet blev Britta Andersen og Kirsten Jensen valgt ind.
Som revisorer genvalgtes Søren Pedersen og Henning
Rolighed, og her blev Conni Chowaniak genvalgt som
suppleant.
Bente Kjær bød Britta Andersen og Kirsten Jensen velkommen,
og takkede dermed af for en god generalforsamling.
Mødet blev afsluttet med kaffe og et stykke mad.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler