lørdag, juli 20, 2024

Søndagens tekst uge 5

Guds rige er ligesom et sennepsfrø
Søndagens tekst, septuagesima 2018 (2. rk.), Mark 4,26-32

I søndagens tekst hører vi, at Guds rige er ligesom et sennepsfrø. Et lille frø, der bliver til en stor busk med grene som et træ. Og så kommer himlens fugle og bygger rede i grenenes skygge.
Grundtvig har brugt dette billede i en formidabel lille salme på tre vers (Salmebogen nr. 156):

Guds rige lignes ved et frø,
det mindste, man kan finde,
nedlagt i muld, ej til at dø,
men død at overvinde,
opvoksende så til et træ,
hvor himlens fugle finder læ
og lyst til sødt at sjunge.

O kristenhed, kom det i hu,
tro Herren til det bedste,
og bed, at han sit løfte nu
vil soleklart stadfæste,
så det må høres på vort kor,
at Himlens fugle på Guds jord
for vuggerne har sunget!

Guds engleskare først og sidst
er Himlens rette fugle,
de lære om den Herre Krist
i sang os sødt at jule,
så støvets sang med englelyd
fortæller Himlene med fryd:
Guds Søn fik vi til broder!

Grundtvig tager fat i billedet med fuglene. For fugle kan jo synge. Og det har de tilfælles med os menneskebørn. Vi er, som Grundtvig digter i Højskolesangbogen nr. 94, skabt i Guds billede med levende ord på vores tunger. Så vi kan fortælle og ikke mindst synge om Guds rige.
Ordet om, at Gud selv blev vores broder i Jesus, bliver sået i vores ører, når vi hører det i kirken eller læser det i biblen, og det vokser så til en fuldtonet lovsang, når vi mødes i kirken.
Og der synger Guds engle, ”himlens rette fugle”, med os, sådan som de lige siden vores dåb har sunget, fordi Gud ved alle sine børns vugger sætter ”engle på vagt” (salmebogen nr. 674). Og når vi bliver voksne, kan vi selv synge med og på den måde gøre vores til, at Guds ord vokser i os.

Kristoffer Garne

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler