søndag, maj 19, 2024

UGEN DER GIK: Uddrag fra byrådsmøde 25. januar

Da en direktør har opsagt sin stilling på grund af nyt job, skal byrådet godkende at der ansættes en ny direktør. Der var en del debat, idet Den Sociale Fællesliste ikke ønskede stillingen genbesat. Alle øvrige stemte for, og samtidig vil der ske en tilpasning af direktørernes arbejdsområder. Blandt andet skal Center Kultur og Fritid og Center Sundhed fusioneres, hvorved der spares en centerchef.
3 byggegrunde på Mølhøjvangen i Haverslev har været forbeholdt rækkehuse. Byrådet besluttede at grundene også kan anvendes til parcelhusbyggeri. Kommunalbestyrelsen er klar over at dette ikke løser manglen på byggegrunde i Haverslev, og der arbejdes med en løsning.
Der har længe været ønske om en helhedsplan for Støvring. Byrådet besluttede at nedsætte et rådgivende paragraf 17 stk. 4-udvalg, blandt andet for at øge borgerinddragelsen. Udvalget kommer til at bestå af 15 medlemmer. Et medlem fra hver af de 6 lister i byrådet, et medlem fra lokalrådet Støvring-Sørup og 8 medlemmer fundet bland lokale borgere med forskellige kompetence- og interesseområder. Udvalget skal være færdig 3. december, således at byrådet kan behandle planen den 20. december 2018. Læs mere om arbejdsopgaverne i punkt 9 på byrådets dagsorden.
I det sydlige af boligbyggeområdet øst for banen i Støvring, er det tidligere besluttet at der skal bygges en ny bro ved Klepholmvej. Da Bane Danmarks ombygning med elektrificering trækker ud, og der fortsat er rivende udvikling i grundsalget, er der fra flere sider rejst tvivl om placeringen. Alternativt placering er ved Møllegårdsvej. Et andet spørgsmål som er opstået, er broen ved Bækkedalsvej som er privatejet. Bane Danmark vil fjerne broen hvilket vil være til stor gene for landmanden som bruger broen i forbindelse med landbrugsdriften. Byrådet oversender sagen til TMU opdelt som to sager.
Venstre har foreslået at der oprettes en RINGBUS imellem byerne Bælum, Solbjerg, Korup, Terndrup og Blenstrup for at forbedre mulighederne for at benytte den kollektive transport. Et lignende forslag blev stillet af Radikale Venstre for området omkring Øster Hornum. Sagen oversendes til TMU som sammen med NT vurderer forslagene.
En længe ventet helhedsplan for Skørping, som har været udsat af forskellige grunde, blev drøftet og sendt til TMU med henblik på afslutning inden udgangen af 2018.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler