onsdag, juni 19, 2024

Generalforsamling i Rørbæk

Pensionistforeningen for Rørbæk- Grynderup- Stenild pensionistforeningen havde samlet 45 deltager til generalforsamling på Engparken i Rørbæk tirsdag eftermiddag.

Her bød formand Niels Ove Mikkelsen velkommen og gav ordet til
dirigent Erik Stistrup. Efter valg af stemmetæller m.m. fortalte Niels Ove om årets gang. Samarbejdet med Brugerrådet, her havde der været mange til de mange arrangementer bl.a. hørte 44 Poul Arbak fortælle om Hellig tre konger i 20117. Til Sankt Hans var det Knud Erik Høeg der holdt båltalen. Den fælles høstfest havde 68 deltagere med tale af Jens Ove Hansen og Spillemændende underholdte. Næste tiltag var Julefrokosten med 70 deltagere, der hørte Julemærkehjemmets sangkor og Gunnar Nielsen og K.E. Høeg spillede til julesange og underholdning.
Pensionistforeningens gymnastik var der 15 gange ved Sonja og op til 17
deltagere. Der har været 4-5 bankospil. Derudover var der Månetrioen til underholdning og sang i januar, Foredrag ved Kaj Åge Pedersen om sin drengetid
under besættelsen. Fællesspisninger med underholdning og dans, kør-selv turene til Nutids museet i Års og Godthåb Hammerværk var velbesøgte. Heldagsturene havde ligesådan mange deltagere. Billardbordene er næsten besat alle ugens dage. Så tak til alle i bestyrelsen, der har taget del i at lave kaffe, bage, smøre madder osv.
Kassererens beretning og regnskab blev godkendt. Forslag om navneforandring
til Rørbæk- Grynderup- Stenild Seniorer som blev godkendt. På valg til bestyrelsen blev der genvalg til Henny Karlsen, Nanna Stistrup, Niels Ove Mikkelsen og nyvalg til Gunda Pedersen fra Rørbæk, der afløser Jonna Knudsen. Nye suppleanter Søren Nyborg fra Stenild og Irma Mejlby fra Rørbæk.
Revisorer og fanebærer blev genvalgt.
Under eventuelt blev der stillet forslag om kontingentforhøjelse til 100
kr.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler