torsdag, juni 13, 2024

Naturfonden gør skoven rigere i den smukke Sønderup Ådal

I Himmerland løber den fint slyngede Sønderup Å sig igennem en af Danmarks Naturfonds naturejendomme.

Det er den 15 km lange og 840 hektar store fredning af naturlandskabet Sønderup Ådal, hvor også den gamle vandmølle Højris Mølle ligger som et historisk levn fra middelalderen. På Danmarks Naturfonds areal ved Højris Mølle finder du gamle og krogede egetræer, tjørn og enebær, som vokser i en lav kummertilstand i den sandede jord. Kreaturer græsser imellem bevoksningen og naturplejer arealerne nænsomt, så de indgår i en fin naturlig balance. Det er en smuk perle i fondens smykkeskrin af naturejendomme.
Danmarks Naturfond købte naturområdet i 1993 og har nu udvidet sit areal og tilkøbt yderligere 15 hektar mere skov. Fondens plan er at udlægge en væsentlig del af skoven til urørt skov, for at give biodiversiteten de bedste vilkår, udtaler Thorkild Kjeldsen, bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfond:
– Sønderup Ådal er et helt unikt naturområde udpeget som EU-beskyttet natur. Det vil vi styrke yderligere ved at skabe et vildt og urørt skovområde. Her vil vi fælde de træarter, der ikke naturligt hører hjemme i skoven og lade dem ligge til dødt ved i skovbunden.

Urørt skov er rig skov
Når skovdriften ophører i en skov, og den får lov at passe sig selv, opstår en halt fantastisk dynamik, fortæller Thorkild Kjeldsen:
– Gamle, døde træer ligger hen og bliver overgroet af mos og svampe. Flagermus flytter ind i hulninger i gamle træer, og en fantastisk forskelligartet mængde af insekter indtager den store buffet, som en naturlig og urørt skov er. Det er det naturlige kaos, vi skal have meget mere af.

En fin naturoplevelse
Hærvejens vandrerute passerer i dag igennem Skivum Nørrekrat, som er en del af Sønderup Ådal. Som noget nyt vil Hærvejsorganisationen gerne tilføje et fikspunkt ved Højris Mølle med afmærkninger på de eksisterende stier, så vandreturen går igennem det smukke og kuperede landskab, oplyser Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfond:
– Det er en fin idé, som vi sætter pris på. Og måske kan der findes midler til nye broer, der kunne afløse de forfaldne gamle, så vandreruten kan krydse over åen og få de smukkeste naturoplevelser i den fine skov.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler