søndag, maj 19, 2024

Nyt fra det nye ældreråd i Rebild kommune

Det nye ældreråd er godt i gang med arbejdet. Det kræver dog en del at sætte sig ind i mange nye ting og arbejdsgange.

Vi har holdt 3 møder. Det første var et indledende møde. Det andet var på Bælum ældrecenter. Vi fik her en gennemgang af selve ældrecentret, men også en drøftelse af centrets prioriteringer bl. a samarbejde med de frivillige. Vi så det lokale, som skal være centrum for det fremtidigt arbejde med demensramte og pårørende. Det er et samarbejde med en række andre kommuner.
Vi har også været på Mastruplund ældrecenter. Vi fik en gennemgang i bygningen og fik drøftelse og orientering af den nye leder i centret.
Begge ældrecentre fremtræder indbydende og bygningsmæssig helt i ordnen og vi kunne konstatere, at der er tale om velfungerende ældrecentre. Men man skal være stedkendt for at finde rundt.
Vi vil fremover holde møder på alle ældrecentre for at vi alle får kendskab til samtlige ældrecentre i kommunen.
I mødet drøftede vi også samarbejde med frivillige og de forskellige brugergrupper og venneforeninger. I sidste periode blev de sidstnævnte samlet i en nedsat ERFA gruppe repræsenterende alle ældrecentre i kommunen. Vi ser frem til at ERFA gruppen kommer til at fungere rigtig godt fremover til gavn for beboerne på ældrecentrene. Ældrerådet vil bakke op om arbejdet. Næste ERFA møde er den 7. juni. De implicerede indkaldes
Ældrerådet finder, at der skal satses på grupper til demenspårørende. Der er et stort og udækket behov.
I kommunes er nedsat en arbejdsgruppe omhandlende det at være en demensvenlig kommune.
Vi blev som vanligt orienteret om sundhedsudvalgets møder og vil i denne forbindelse henvise til mødereferater på Rebild kommunes hjemmeside. Vi fik også orientering af forvaltningen om bl. a arbejdet med nye IT systemer. Der er tale om et nyt omsorgssystem samt fællessprog 3, der er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social og sundhedsområdet.. Fællesprog 3 har til formål at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgerne.
Vi blev orienteret om, at Mastruplund samt medarbejderne i borgervisitationen, der arbejder med bevilling af hjælp og hjælpemidler er udpeget til en evt. strejke. Der er udarbejdet et nødberedskab, så borgerne får den hjælp og pleje, de har behov for. I forbindelse med en evt. lockout er pleje og ældreområdet ikke udpeget.
Det nye ældreråd er ligesom det tidligere meget opmærksomme på, at tilgængeligheden og trafiksikkerheden i kommunen er optimal for ældre og gangbesværede ældre. Vi vil løbende tage uhensigtsmæssigheder op.
Sidst i mødet på Mastruplund fik vi besøg af lederen af køkkenet. Vi fik her en detaljeret gennemgang af organisering af produktionskøkkenet/modtagerkøkkener med madleveringen til alle ældrecentre. Det var klart vores indtryk, at der er rigtig meget styr på tingene. Uddannelse af medarbejdere, levering af varieret mad – og mad tilpasset både individuelt og generelt. Der er fokuseret på det gode måltid – og det fik vi bevis for. Vi fik serveret små frokostretter og mad, der var let at tygge, samt velsmagende små desserter, som også bruges som mellemmåltider. Vi fik endelig en gennemgang af selve køkkenet.
Alt i alt var det utrolig positivt, og vi tror at den nuværende organisering er den bedst mulige. Vi kunne dog unde køkkenet lidt mere plads og endnu mere materiel til madproduktionen.

På ældrerådets vegne
Torben Andersen
marts/april 2018

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler