torsdag, juli 18, 2024

Søndagens tekst uge 15

Søndag den 15. april er 2 søndag efter påske og dagens evangelium står i Johannes-evange¬liet 10,22-30.

Der er forskel på at kende nogen – og være kendt af nogen. De fleste danskere kender dronning Margrethe og Lars Løkke Rasmussen, men de færreste af os har nogen sinde talt med dem, og vi har ingen forventning om, at dronningen og statsministeren kender vores navn og ved hvem vi er. De kender ikke os, selvom vi kender dem, forstået på den måde, at vi ved noget om dem og kan genkende dem, hvis vi skulle møde dem på gaden. Alligevel kender vi dem jo ikke rigtigt. Jeg gør i hvert fald ikke, for jeg har aldrig talt med nogen af dem.
Det er meget bedre og vigtigere at være kendt af nogen end bare at kende nogen. Dem vi er i familie med eller er venner med eller arbejder sammen med – de kender os. Det gør os godt, at vi er kendt af nogen og at der er nogle, der regner med os. Det er noget helt andet end bare at kende nogle mennesker fra TV eller Internettet.
På søndag skal vi ved gudstjenesterne høre om, at vi er kendt af Gud og af Jesus som Guds søn. Endda så de kender os bedre end vi kender dem. Læsningerne fra Bibelen ved søndagens gudstjeneste i folkekirken handler på forskellige måder om, at Gud og Jesus er hyrder for mennesker. Det er et billede på, at Gud har omsorg for os og vi er kendt af Gud. Fra Det gamle Testamente skal vi høre fra Salme 23, at ”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød”. Og fra Det nye Testamente skal vi høre om, at Jesus som den gode hyrde kender alle dem, der hører ham til. Som Guds søn, der er opstået fra de døde og lever i dag, har Jesus både magt og overblik og kærlighed til at kende også hver enkelt af os. Og han beder os følge ham ved at have tillid til ham og ved at høre hans ord.
Der kan pludselig ske noget i livet, vi ikke er herre over, og som vender op og ned på livet for os. En dårlig besked fra lægen, en fyreseddel, en ulykke. Noget vi ikke er herre over. Men så er det godt, at vi kender én, der er herre over det alt sammen: Den gode hyrde, Herren Jesus. Og allerbedst er det, at vi også må tro på, at vi er kendt af ham, og at han vil være med os i vort liv.
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler