onsdag, maj 29, 2024

2017 bød på mange spændende aktiviteter for Nøragers flygtninge

2017 var et spændende år med mange aktiviteter for flygtningene i Nørager, og de har alle været godt for flygtningenes integration i lokalsamfundet.

Det oplyste formanden for Foreningen til integration af flygtninge i Nørager, Ellen Christine Vestergaard, på foreningens generalforsamling i medborgerhuset Kig Ind i Nørager.
To sommerudflugter til henholdsvis Den gamle By og Djurs Sommerland var så stor en succes, at deltagerne brændende ønsker dem gentaget i år. De har også et ønske om at komme til havet, ligesom de opfordrer foreningen til at arrangere mindre ture i deres private biler til de smukke steder, som flygtningene ikke kender til. Mange har også efterlyst flygtningenes bod med smagsprøver på flygtningenes egen mad, som havde stor søgning på byfestens torvedag i 2016.
Nogle af flygtningene oplevede en vigtig del af den danske kultur ved at deltage i grundlovsfesten i Kgs. Tisted præstegård, og andre fik en god samtale med andre ved at være aktive ved Kagens Dag, og derfor er de parate til at være med igen i år. Der er fra Nøragers side et stort ønske om at få nogle af flygtningene med i arbejdet med at renholde byen, fordi det også giver kontakt til byens borgere.
Syv flygtningedrenge var tilmeldt fodboldcamp i Sønderjylland og fem til fodboldskole i Haverslev. De fleste af dem går stadig til fodbold i Nørager og Rørbæk. Tre piger var glade for at deltage i sommerens gymnastikskole på Sortebakken.
Fra foreningens side er der til flygtningene uddelt rigtig meget tøj og fodtøj samt fodboldstøvler og møbler, og der er stadig et behov. Lokale beboere er flinke til at henvende sig, når de har noget i overskud, og alt bliver delt ud.
”Vi får ikke så mange flygtninge til Nørager som tidligere, og de nye er her kun på et midlertidigt ophold. Vi har taget afsked med fire familier, der er flyttet fra byen, fordi mændene har fået fast arbejde og familien dermed er blevet selvforsørgende. Det er f.eks. som selvstændig grafiker i Støvring, selvstændig frisør i Aalborg, mekaniker, pladsmand, montører og slagteriarbejder i Aars”, oplyste formanden, Ellen Christine Vestergaard, Nørager.
Som foreningens kontaktperson til flygtningene har hun oplevet, at især kvinderne finder det vigtigt at lære det danske sprog rigtigt at kende og derfor hurtigt efter ankomsten komme i gang, ikke blot med sprogskolen, men også i praktik. Efter afsluttet sprogskole er nogle begyndt på VUC, andre på VGU eller i praktik. En mand går på mejeriskole i Odense, en kvinde er optaget på HF og en anden på optikerskolen i Randers.
Ellen Christine Vestergaard fremhævede en flygtningekvinde, der kun to måneder efter sin ankomst til Danmark kom i praktik på tre forskellige folkeskoler, hvor hun hjalp til med undervisningen af arabisk talende elever, og i dag taler hun et pænt dansk.
Blandt foreningens fremtidsplaner omtalte formanden et kursus i bueskydning samt fremstilling af en illustreret folder om foreningens arbejde til brug på byfestens torvedag og ved hobbymessen i Kig Ind til efteråret. Til slut takkede formanden for indstillingen af hende til Rebild Kommunes frivilligpris. Selv om hun ikke fik prisen, var det en stor og bevægende oplevelse at være med til uddelingen.
Regnskabsfører Lene Lassen, Stenild, gennemgik regnskabet, der blev godkendt. Det årlige medlemskontingent blev fastsat uændret til 20 kr.
Til bestyrelsen genvalgtes Ellen Christine Vestergaard og Lene Lassen. Zenab og Iman Alsheghri fra Syrien nyvalgtes som flygtningenes repræsentanter i bestyrelsen. Som suppleanter nyvalgtes Finn Christensen, Nørager, mens Henrik Bønlykke, Guldager, blev genvalgt. Foreningens næste arrangement bliver en fælles spise sammen aften.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler