torsdag, juli 18, 2024

Årsmøde i Kig Ind i Nørager

1 million fra kommunen til bygning af sceneanlæg

 

Kultur og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager har afholdt deres årlige Årsmøde.
Formand Poul Larsen bød velkommen til de 70 fremmødte medlemmer.
Niels Hansen blev valgt som dirigent. Derefter aflagde Poul Larsen og næstformand Birgit Jensen en fyldestgørende beretning om driften i årets løb.
Kig Ind har på nuværende tidspunkt 495 personlige medlemmer, hvilket er en fremgang på 42 i forhold til sidste år. Desuden er der 43 forenings- og erhvervsmedlemsskaber, som er 6 flere end sidste år.
Medlemskontingentet går til indvendig vedligehold, indkøb af inventar og forskellige arrangementer i Kig Ind. Der var en stor tak til alle medlemmer for god støtte i årets løb.
Næstformand og daglig leder Birgit Jensen berettede om den store aktivitet, der har været i løbet af året.
Der er ca. 400 faste brugere, der går igennem huset i løbet af ugen, som er pænt fordelt i dag- og aften timerne.
Derudover har der været afholdt 27 private fester, 37 kommunale møder og 71 øvrige arrangementer. I alt en større aktivitet end året før.
Der har været afholdt 4 koncerter, Spil Dansk Dagen og 3 foredrag i samarbejde med Nørager Pensionistforening og et Advents arrangement i samarbejde med Pensionistforeningen og Durup/Binderup/Kgs. Tisted Menighedsråd.
Øvrige arrangementer kan nævnes MGP- Børne Melodi Grandprix, Kagens Dag med Nørager Bageri. Strikkeaften i samarbejde med Strikkeklubben og Biblioteket, Børneteater og foredrag også i samarbejde med Biblioteket og et Kunst og Hobby Marked.
Desuden har der været flere weekendkurser med forskellige kreative arrangementer.
Birgit Jensen kunne yderligere berette om et nyt tiltag med malecafe i De Kreative Værksteder, der blev startet op i begyndelsen af 2017. Dette er blevet en vældig stor succes takket være Lissy og Per Carlsen fra Kunstudvalget.
Vi har rigtig god tilslutning til vores arrangementer, både fra folk i byen og oplandsbyerne. Vi får også mange rosende ord fra både besøgende og kunstnere om vores dejlige Kulturhus med lyse og gode lokaler.
Dette bekræfter os i vores valg af arrangementer og ikke mindst det gode samarbejde vi har med Pensionistforeningen, Biblioteket og andre ildsjæle.
Formand Poul Larsen kunne yderlige berette, at Rebild Kommune har tilført ekstra driftsmidler til Kig Ind. Med de ekstra penge har bestyrelsen valgt, at ansætte Mona Sørensen som ekstra medhjælp i takt med husets store aktivitet.
Desuden er det glædeligt, at der i 2018 på Rebild Kommunes anlægsbudget er afsat 1. mill. Kr. til en udbygning med scene og nyt depotrum mod nordvest. Dette kræver dog en nabohøring. Ansøgningsprocessen er sat i gang, med henblik på at udføre byggeriet i 2019.
Yderligere var der en stor tak til Lissy og Per Carlsen i Kunstudvalget, som sørger for løbende udskiftende kunst med Fernisering i løbet af året. Dette er til stor glæde for alle, som færdes i huset, at der er kunst på væggene.
Lissy og Per arbejder lige nu på en form for udsmykning af både syd og nordgavlen på bygningen ud til Vestergade. Her er planerne, at en professionel graffitimaler skal male logoer, så man tydeligt kan se, at det er et kulturhus, der gemmer sig bag facaderne.
Tak til Rebild Kommunes Kulturråd for god støtte til vores foredrag og koncerter og tak til Kultur-og Fritidsforvaltningen for konstruktivt samarbejde i 2017.
Poul Larsen rettede en stor tak til Margit som holder styr på regnskabet og Kig Ind’s hjemmeside, Kaj Aage som mediegrafiker og Kirsten som fører medlemslisten. Tak til alle de frivillige, der giver en hjælpende hånd i huset og bestyrelsen for et godt samarbejde i 2017. Rigtig stor tak til daglig leder Birgit Jensen for stor og engageret indsats i 2017.
Til sidst orienterede Poul, at Kig Ind’s Info Folder er under udarbejdelse og vil blive omdelt først i august måned.
Margit gennemgik regnskabet, som blev godkendt af de fremmødte medlemmer.
Der var 3 på valg til bestyrelsen: Der var genvalg til Anna-Grethe Glintborg, Eva Pedersen og Poul Larsen.
Efter kaffebordet var der lodtrækning om kunst fra årets udstillinger og aftenen sluttede med sangen Hilsen til Forårssolen og formanden takkede de fremmødte for en hyggelig aften.

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler