lørdag, juni 22, 2024

Generalforsamling i Nørager Borger- og Håndværkerforening

Nørager Borger- og Håndværkerforening afholdte tirsdag d. 17. april den årlige generalforsamling.

Formand Sussi Lem bød velkommen til de 10 fremmødte medlemmer samt bestyrelsen. Kaj Aage Pedersen blev valgt som dirigent. Derefter aflagde Sussi Lem en beretning om bestyrelsens arbejde i årets løb.
17/18 har på mange måder været et spændende år. I maj 2017 blev Nørager VedligeHOLD etableret. 11-12 gæve mænd og kvinder var klar til at forskønne, renholde og vedligeholde Nørager by. Dog er antallet reduceret til 8, og der kunne godt bruges flere hænder.
Sussi Lem fortalte i sin beretning også om de ting, som bestyrelsen arbejder på i kulisserne. Der er blevet drøftet emner som:
Hvordan kan vi holde fast i traditionerne, men stadig forny os?
Hvordan sikre vi os, at vi ikke kun har udgifter i forbindelse med arrangementer?
Fornyelse og økonomi i forbindelse med julebelysning.
Julebelysning har været en økonomisk tung post i mange år. Det har vi været nødt til at kigge nærmere på, og se om vi kunne finde på andre muligheder og løsning. Sidste år blev der lavet lidt om i selve julebelysningen. Vi har bl.a. investeret i svejsede juletræer, lavet af LV Svejs, til indfaldsvejene. Det har været en investering, som på sigt vil spare os en del penge.Nørager El har frabedt sig at stå for vores julebelysning fremover. Så pt. er vi ude og hente nye tilbud fra Haverslev El og Simested El. Derudover blev Nørager Avis drøftet. PostNord har i mange år haft distributionen for Nørager Avis. Men pludselig var Post Nords fremtid usikker og distributionen overgik til Nordjyske Medier. Skiftet medførte en stigning i udgiften til mdelingen. Alle i bestyrelsen, Steen som er redaktør for Nørager Avis samt vores kasserer er enige om, at så længe det giver mening, at udgive Nørager Avis, så gør vi det. Og det giver heldigvis stadig mening, fortæller Sussi Lem.
Men for at Nørager Avis fortsat kan udgives i fremtiden, så er det nødvendigt at lokalsamfundet bruger avisen. Og vi i Nørager Borger- og Håndværkerforening skal gå forrest. Når du støtter Nørager Avis, så støtter du også os. Derfor henter vi også tilbud hjem fra Haverslev El og Simested El, da de annoncerer i Nørager Avis.
Sussi Lem løftede i sin beretning sløret for flere spændende tiltag.
Torvet står over for en renovering og forskønnelse. Fliserne omkring bedene skal rettes til, der kommer granitskærver i alle bedene med træer og der opsættes 3-5 større blomsterkummer, som skal plantes til.
I år 2018 kan Nørager fejre sit 125 års jubilæum som stationsby. Det første tog kørte d. 14. juli 1893. “Denne begivenhed skal naturligvis fejres. Vi arbejder pt. på at finde ud af hvornår og hvordan,” afsluttede Sussi Lem sin beretning.
Kasserer Kristen Stagstrup gennemgik regnskabet, som blev godkendt af de fremmødte medlemmer.
På generalforsamlingen blev det besluttet at hæve kontingentet. Det betyder at et medlemskab fremover koster 50 kr. for enlige, 100 kr. for husstanden og 500 kr. for erhverv.
Der var tre på valg til bestyrelsen; Gert Rubæk, Henny Olesen og Sussi Lem.
Gert og Sussi ønskede genvalg og blev begge genvalgt. Finn Christesen blev valgt ind som suppleant.
Henny ønskede ikke genvalg. Heldigvis meldte nye kræfter sig på banen. Så velkommen i bestyrelsen til Lasse Leth og Finn Christensen.
Til slut var der kaffebord og en franskbrødsmad. Her blev der også drøftet mulige tiltag i fremtiden. Bl.a. hvordan man kan promovere Nørager by, set i lyset af at vi gerne vil udvikle vores by. Manglen på Flagmænd blev også diskuteret. Borgerforeningen søger stadig nye, findes der ikke nogle, kan løsningen være at man selv skal afhente flaget ved købmanden eller i værste tilfælde at byflaget ikke bliver hejst i fremtiden.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler