torsdag, maj 23, 2024

UGEN DER GIK: Uddrag fra Byrådsmøde 25. april

I forbindelse med regnskabs overførsler drift fra 2017 til 2018 er der 2,1 mio. kr. som ikke overføres i henhold til overførselsreglerne. På ØK blev der godkendt 150.000 kr. til at hæve hjemmeplejens minimumsbesøg fra 5 til 10 minutter resten af året. DSF foreslog at der disponeres 500.000 kr. til skolerne. På byrådsmødet blev penge til hjemmeplejen godkendt og 500.000 kr. blev godkendt tilført specialundervisningen. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for og 8 (V) stemmer imod. Venstre ønskede det udsat til budget.
Under drift er der solgt byggegrunde for 2,8 mio. kr. mere end budgetteret. Det blev enstemmigt besluttet at tilføre pengene til øget indskud i landsbyggefonden (alment nyttigt boligbyggeri).
Under punktet om økonomisk politik og strategi, havde jeg på ØK talt for at hæve anlægsrammen fra 75 mio. til 85 mio. Ligeledes ønskede C at gældsafviklingen lempes. Begge dele under indtryk af de meget store anlægsopgaver som ligger foran os. Andre ønskede sætningen om, at der ikke kan gives tillægsbevillinger fjernet. Alle tre ting blev vedtaget.
Volstrup Golfcenter har søgt om tilladelse til etablering af yderligere byggeri. Der er udarbejdet et tillæg til lokalplanen som sendes i høring i 2 uger.
Byrådet har den 27. april 2017 vedtaget en Landdistriktspolitik for 2017 – 2020 som nu følges op af en handleplan. Planen blev godkendt og kan læses på kommunens hjemmeside.
Det er tidligere besluttet, at der skal gennemføres et trafiksikkerhedsprojekt på Skårupvej i Ravnkilde. Projektet er blevet tilrettet og der frigives 900.000 kr.
Idrætsforeningen i Rørbæk søger om forlænget opsigelsesfrist for udlejning til børnehaven. Rørbæk IF er i gang med at opføre en mini-hal og har ønsket sikkerhed for lejekontrakten i 3 år mod 1 år som hidtil, for at lette restfinansieringen af hallen. Ansøgningen blev godkendt.
Det punkt som gav mest debat var forslag om røgfri arbejdstid i Rebild Kommune. Forslaget var blevet vedtaget i Sundhedsudvalget med 5 stemmer for og 2 imod. Efter lang debat blev forslaget vedtaget med 14 for (B, C, V) og 11 imod (DF, S og DSF).
DSF har stillet forslag om, at en gruppe borgere kan stille forslag til dagsorden i byrådet. Forslaget fik bred opbakning og sendes til ØK for at blive kvalificeret. I andre kommuner som har indført noget lignende, skal der være lige så mange forslagsstillere, som der kræves stemmer til et mandat i byrådet . I Rebild vil det være ca. 600.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler