onsdag, april 17, 2024

Søndagens tekst uge 21

Vi oplever Gud trefoldigt

Ugens tekst til trinitatis søndag er fra Mattæusevangeliet kapitel 28, vers 16-20.

Trinitatis søndag fejrer vi, at Gud møder mennesket trefoldigt. Sagt med andre ord: 3 måder for, hvordan jeg som menneske kan opleve Gud, erfare Gud, erkende Gud.

En tur rundt om den trefoldige oplevelse af Gud:

1/ Gud den almægtige, skaberen. Det er når vi som mennesker kan opleve, at Gud er til. Der er noget som er større end os, når vi ser ud i naturen og rundt omkring os. Vi kan opleve med fornuften, tanken, følelserne, med vores psyke eller hvor det nu er i os, at vi får en erkendelse af Gud.

Og der fortælles faktisk i nye testamente, at ethvert menneske bør kunne erkende ud fra naturen, at Gud er til, ud fra en undrende indstilling til den intelligente og storslåede sammenhængskraft i verdens indretning.

2 I Jesus Kristus kan jeg se og forstå Guds overvældende kærlighed til mig. Jeg kan se, at Gud ikke er ligeglad, ikke er tavs med de ting der er gået og går galt i verden og i mit liv. Gud blev solidarisk med mig og alle andre. Og Gud gav sit bedste og kæreste for mine synders skyld. For vores brudthed blev – hans brudthed dér på korset, så også jeg kan have tillid, tro og frelses. Jeg kan opleve tilgivelse, befrielse og at få en ny god samvittighed. Tavlen kan blive vasket ren. I Jesus Kristus er der nye begyndelser.

3/ Den tredje måde at opleve Gud på er Helligånden.

Vi oplever ikke bare Gud som et objekt, som en urkraft, en intelligens, som skaberen, som den, der er et mysterium og større end os. Vi oplever ikke bare Gud i Jesus, som et menneske der levede engang for 2000 år siden, og som vi kan læse om i nye testamente.

For når vi siger Helligånden får Gud krop og vore kroppe kaldes bogstaveligt et ’tempel for Helligånden’. ’Kirke’ er ikke en bygning. Kirke er, at Gud tager bolig i os som mennesker og som fællesskaber, altså ’kirke’, der er en gruppe af mennesker, som tilbeder Gud. Deraf ordet ’gudstjeneste’. ’Kirke’ kan gøre ting for hinanden og for andre mennesker, kærligheds handlinger, så Guds nærvær glimter midt imellem os.

Vi oplever Gud gennem andre mennesker i kirkens fællesskab. Kaldet de ’helliges samfund’. Og vi kan sige ’vi’ i oplevelsen af fællesskabet, kirken.

Og vi kan sige jeg. Det er med ’Helligånd’ de personlige oplevelser af og med Gud betones: Gud kan være hos mig, helt nær, som åndedrættet er dig nær. Der bliver sat gang i troen, den får næring. For det handler om at leve livet, det er ikke teori.

Helge Maagaard

Kst. sognepræst i Sønderup-Suldrup pastorat

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler