lørdag, juni 22, 2024

Borremose Efterskole lukker, Flere år i modvind har sat sine spor i økonomien

Efterskolen i St. Binderup må nu se sig nødsaget til at dreje nøglen om.

De oplyser om lukningen på deres hjemmeside og Facebookside
Skolens håb var at der til det nye skoleår ville være minimum 50 tilmeldte elever. Det reelle tal viste 26 tilmeldte og det er ikke nok til at skolen økonomisk kan hænge sammen. Elevtallet var for 5 – 6 år siden på over 100 og med flere på venteliste.
Skoleåret 2017 blev gennemført med kun 40 elever. Dette kunne kun lade sig gøre med forskellige tilskud, støtteordninger og forsøgsvis deltagelse i bl.a. et projekt med støtteundervisning af elever med boglige og sociale vanskeligheder. I det hele taget har skolen fokus de seneste år været på bogligt svage elever. Som et nyt tiltag tilbød skolen derfor en prøvefri 10. klasse hvor de normale prøver i stedet var erstattet af en række praktiske projekter.
I 2017 blev skolen også ramt af en anklage om vold imod en elev. En tidligere elev anklagede en af skolens lærere for at være voldelig overfor ham på en overlevelsestur. Efter overlevelsesturen blev 4 elever smidt ud. Efterfølgende anklagede en række forældre skolen, i et åbent brev, for en dårlig kultur og truende adfærd overfor eleverne. Senere blev sagen overgivet til politiet.
Det kommende skoleår skulle være redningen for skolen. Styrelsen valgte at skifte navn fra Borremose Erhvervsskole tilbage til Borremose Efterskole. Ulrik Simoni, der er formand for skolens styrelse, forklarer at de mener at det er navnet erhvervsskole der har bragt forvirring ind over hvad det var skolen tilbød og at den måske er blevet forvekslet med en produktionsskole i stedet.
Den nedadgående rutsjetur startede for ca 4 år siden. I denne tidsramme har der været 3 forskellige forstandere og en gevaldig nedskæring af lærerstaben. På sit højeste var der ansat ca. 25 lærer + administration, køkkenpersonale, pedeller osv. Ved konkursen i sidste uge blev i alt 11 afskediget. Skolen har arbejdet hårdt på at skaffe nye skoler til de tilmeldte elever, og det der ud til det er lykkedes at finde nye pladser til alle.
På skolens Facebook side udtrykkes der stor sorg over skolens udmelding og også mange der retter en tak til skolens ansatte for deres store arbejde de sidste par svære år. Der er dog også kommentarer omkring dårlig styrelse, ingen pleje af den kæmpestore elevforening og manglende brug af sit store kristne bagland med FDF, KFUM og KFUK samt indre mission. Fokus på bogligt og socialt svage elever i stedet for de oprindelige kærneværdier er et anklagepunkt.
Skolen blev i 1962 bygget på en tom mark lidt uden for Kgs. Tisted. I spidsen for projektet stod forstander H.C. Pedersen med KFUM/KFUK, FDF og Indre Mission i ryggen. Meningen var fra starten at tilbyde en efterskole med kristne værdier.

Læs flere artikler om Borremose her

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler