søndag, maj 19, 2024

Søndagens tekst uge 34

SØNDAGENS TEKST i uge 34 – 2018.
Søndag den 26. august er 13. søndag efter trinitatis og dagens evangelium står i Matthæus-evange¬liet 20,20-28.

At en mor eller far ønsker det allerbedste for sine børn er kun naturligt. Det gælder i alle mulige forhold i livet. Vi vil det bedste for vore børn, for vi holder af dem. Det er også det, der kommer til udtryk i den beretning fra Bibelen, der skal prædikes om ved gudstjenesterne i folkekirken på søndag. Den handler om, at Jakob og Johannes’ mor kom hen til Jesus sammen med sine sønner og bad Jesus: Lad mine sønner få pladserne ved siden af dig, Jesus, i paradiset. Lad mine sønner få pladserne allertættest ved dig, Jesus.
Det kunne Jesus nu ikke love hende – men han gav sig ikke til at skælde ud og sige, at det kunne hun virkelig ikke tillade sig at bede om. Derimod brugte han hendes bøn til at sige noget om store og små i denne verden og i Guds rige: Den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. Akkurat som Jesus selv har vist det som et forbillede for os mennesker.
Guds rige er et omvendt rige. Magtpyramiden er vendt på hovedet. Den største er ikke den, der tjener mest i form af at tjene flest penge, eller bliver set mest op til, sådan som det så let bliver i vores almindelige verden. Men den største i Guds rige er den, der gør godt mod andre og tjener andre med sit liv. Det gjorde Jesus. Derfor er han den største. Og han kalder os til at ligne ham i hans måde at møde andre mennesker på.
Det er ikke de spidse albuer for selv at komme frem i verden, Jesus vil have os til at bruge. Det er derimod de fremstrakte åbne arme og de foldede hænder i bøn om, at Gud vil give os hjerte for andre mennesker og hjerte for hans riges sag her i verden.
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler