søndag, maj 19, 2024

Nyt fra Ældrerådet i Rebild kommune

Det væsentligste, vi drøftede på vores sidste møde, var akutpladser og økonomien på ældreområdet.

Akutpladser:
Vi havde akutpladser til høring. Der er 2 modeller præsenteret på 3 forskellige placeringer. Modellen er lavet efter Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger.
Det er rigtig godt, at der etableret 4 midlertidige akutpladser på Teglgårdsminde i Skørping, men at der på sigt – og gerne snarest – skal laves en holdbar og langsigtet løsning. Alle pladser skal samles i et hus – aflastningspladser, rehabiliteringspladser og sygeplejen. Rebild kommune har for øjeblikket 8 rehabiliteringspladser og 16 aflastningspladser. Aflastningspladser er fordelt på 8 ældrecentre. I dag bruges aflastningspladserne også til borgere, der har langt større behov for sygepleje end de reelt er tiltænkt, fordi der ikke er andre døgndækkede tilbud.
Ud fra oplægget og drøftelsen finder ældrerådet, at der bør etableres et center bestående af 18 boliger med minimum 6 akutpladser, og med resten til rehabilitering og aflastning på Mastruplund i Støvring. Det foreslås dog, at der fortsat skal være min. 1 aflastningsplads på hvert af de 8 ældrecentre. Det er ældrerådets opfattelse, at det ikke skal koste noget at være i akutcentret – ligesom ophold på sygehus.
Forslaget indebærer, at der skal indrettes 18 af denuværende plejeboliger til formålet og at Mastruplund vil blive reduceret med 18 pladser. Sygeplejen skal så flytte fra Skørping til Støvring, Det vil være nødvendigt at flytte sundhedscentret. Sundhedscentret har allerede nu alt for lidt plads. Til løsning af dette kunne der bygges et nyt sundhedshus i Ådalen.
Ældrerådet anbefaler afgjort denne model – 2B – med flytning af alle funktioner til Mastruplund i Støvring

Økonomi:
Vi blev på mødet noget forskrækkede over ret så store overskridelser, nemlig 9 millioner kr. på Center Pleje Omsorg. Forklaringen er den enkle, at det har kostet meget tid og arbejde og brug af vikarer i implementeringen af nye omsorgssystem Nexus og fælles sprog 3, samt udgiften til drift af de 4 midlertidige akutstuer på Teglgårdminde. Herudover er der et merforbrug på 2, 7 mill, som er overført fra sidste år. Vi fik en god forklaring, som vi tog til efterretning, der arbejdes videre med økonomien.
Næste møde – og dialogmøde med sundhedsudvalget – skal vi se på budget 2019.

På ældrerådets vegne
Torben Andersen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler