søndag, maj 19, 2024

Knap 80 til en vellykket spise sammen aften i Nørager

Flygtningeforeningen fik igen succes med sit arrangement.

Det blev et par hyggelige og oplevelsesrige timer for de knap 80 mennesker, der deltog i den mellemfolkelige ”spise sammen aften” i Kig Ind i Nørager. De 24 lokale beboere blandede sig godt med ”nydanskerne”, som flygtningene gerne kalder sig selv. Det gav en god kontakt og fælles samtale hen over bordene på tværs af sprog- og kulturgrænser.
Den arabiske mad var anrettet på et ta’ selv bord med bl.a. tre risretter med tilbehør samt lasagne, spaghetti og frugt – og der blev spist op. Til den afsluttende kaffe blev der serveret både arabisk og dansk kage. Der deltog også en halv snes børn, der morede sig med leg rundt om i salen. Mange af de deltagende ”nydanskere” er først for nylig flyttet til Nørager.
Bag aftenen stod Foreningen til integration af flygtninge i Nørager, hvis formand og kasserer, Ellen Christine Vestergaard, Nørager, i en pause gav en grundig redegørelse for foreningens opståen og virke. Hun fik i sin tid kontakt til den første af en række syriske mænd via et møde i Sognehuset, og det har efterhånden udviklet sig til et besøg hver uge.
Senere er der kommet flygtninge fra bl.a. Iran, Afghanistan og Eritrea, så der til sidst var over 100 at besøge alene i Nørager. ”Vi kommer med fred”, sagde de altid, og derfor har der aldrig været problemer med flygtningene i Nørager, pointerede Ellen Vestergaard.
Det gav i 2015 baggrunden for oprettelse af foreningen med en bestyrelse på fem medlemmer, heraf to flygtninge. Ud over at stå for en del arrangementer har foreningen gennem sin aktive formand i tidens løb fået tilbudt et væld af tøj, fodtøj, møbler og cykler. Det gjaldt ikke mindst til flygtningene i Bofællesskabet, hvor de var indkvarteret med fire i hvert værelse og kun med en papkasse til deres private ting.
Ellen Christine Vestergaard omtalte den store glæde, det var at overvære to familiesammenføringer i Aalborg Lufthavn efter ikke at have set hinanden i to til tre år. Alle flygtninge har nu fast arbejde eller går i skole. Alle ønsker at få et lønnet arbejde uden at skulle forsørges af det offentlige. Den lokale opbakning til foreningen og dens indsats ses af, at den nu har ca. 240 medlemmer, hvoraf de fem blev tegnet den aften.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler