søndag, juni 16, 2024

Venstre´s 4 projekter

4 halprojekter i den økonomiske støbeske

Venstre i Rebild har gennem længere tid arbejdet på en mulig økonomimodel for de tre halprojekter i henholdsvis Ø. Hornum, Haverslev og Årestrup samt for Stubhuset i Støvring.

Forslaget præsenteres i forbindelse med førstebehandling af anlægsbudgettet den 20. september, men Venstre vil allerede nu åbne op for det overordnede indhold i forslaget. Det fortæller Peter Hjulmann og Gert Fischer, begge fra Venstre.
”Op til valget var der fra flere sider stor opbakning til de lokale arbejdsgrupper til at arbejde videre med projekterne, men uden finansiering har det givet en meget usikker situation for arbejdsgrupperne. Med vilje til udvikling i hele Rebild Kommune er der brug for at være på forkant. Det har vi i Venstre nu gjort noget ved og sat handling bag de gode intentioner”, lyder det fra formand for Kultur & Fritidsudvalget Gert Fischer.
Det er ikke muligt at tilgodese alle ønsker, men over den 4-årige valgperiode vil Venstre afsætte samlet 24 mio. anlægskroner til projekterne – fordelt således: Årestrup 1,9 mio. – Haverslev 6 mio. – Ø. Hornum 6 mio. – Stubhuset 3,1 mio. (+2 mio. er afsat i 2021) – samt 7 mio. i 2022 til videreudvikling.
De tre haller er selvejende institutioner og kan derfor søge fondsmidler til byggerier. Stubhuset ejes af kommunen og kan derfor ikke søge de midler. Der arbejdes på en mulig model for det. Økonomimodellen er under forudsætning af, at arbejdsgrupperne kan skaffe de nødvendige midler til byggerierne.
”Det er vigtigt, at beløbene bliver afsat i de 4-årige budgetter, så arbejdsgrupperne kan gå i gang med fundraising og indsamlinger. Hvis vores forslag bliver godkendt, så kan man trække i arbejdstøjet i alle fire byer med sikkerhed for, at der nu er handling bag ordene”, siger Peter Hjulmann, Venstres anden repræsentant i KFU.
”De fire projekter” er blot noget af indholdet i Venstres forslag til en model for det samlede anlægsbudget, som blandt andet også indeholder akutpladser og nyt halgulv i Bælum m.m.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler