torsdag, juli 18, 2024

Livlige historier i Boldrup

Der var stuvende fuldt, og der måtte i al hast findes flere borde og stole frem, da der torsdag aften blev holdt fortælleaften på Boldrup Museum.

Boldrup Museumsforening udgiver hvert år et årsskrift, ’Folk Fortæller’, og i anledning af udgivelsen bliver der altid holdt et arrangement, hvor årets bidragsydere uddyber deres beretning. Denne fortælleaften plejer at være populær, og i år var altså ingen undtagelse.
De mange gæster kunne opleve fem veloplagte fortællere, som næsten ikke var til at stoppe igen, da de først var kommet i gang, og aftenens ordstyrer, Hans F. Jensen, der også er hovedmanden bag det populære årsskrift, måtte flere gange rømme sig højlydt og forsøge at skabe plads til den næste fortæller i rækken.
Arkæolog Stig Bergmann Møller, Nordjyllands Historiske Museum, fortalte om spændende udgravninger af en middelalderbebyggelse mellem Mejlby og Kgs. Tisted, uden for Nørager, hvilket affødte mange interesserede spørgsmål fra tilhørerne.
Vagn Iversen, Lystrup, fortalte om sin opvækst i Boldrup, og funderede bl.a. over, at stort set al hans familie stammer fra den helt nære omegn i modsætning til i dag, hvor mennesker stifter familie med personer fra hele landet – eller måske hele verden.
Pensioneret overlærer Jesper Schlünssen, har i årsskriftet skrevet en fortælling om sine 36 år som lærer på Sortebakkeskolen i Nørager, og i sit bidrag til aftenens historier fortalte Jesper bl.a. om sin egen skoletid på Sønderbroskolen i Ålborg, hvor korporlige afstraffelse var mere reglen end undtagelsen, og satte derved sin egen tid som lærer i folkeskolen i perspektiv og kunne nu som 65-årig skue tilbage på 36 gode og muntre år med masser af sjove og positive oplevelser med kollegaer, børn og forældre.
Niels Ole Ladefoged, Nørager, jernbaneentusiast – eller som han selv udtrykte det: togtosse – fortalte om sin livslange passion for jernbanedrift, hvilket bl.a. har ført til mange artikler i tidsskrifter, utallige studieture og altså også en spændende artikel i museumsforeningens årsskrift, hvor han beretter om Nøragers oprindelse som stationsby og om den nu fjernede stationsbygning.
Hans F. Jensen skulle have afsluttet aftenens beretninger med historien om modstandsgruppen ’Karin’ fra Stenild, men på dette tidspunkt var tiden så fremskreden, at Hans måtte nøjes med at opfordre gæsterne til at læse hans artikel i årsskriftet og evt. læse mere i de to bøger, han har skrevet om emnet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler