søndag, april 21, 2024

Høstfest på Engparken

Så er det tid til den årlige høstfest på Engparken i Rørbæk, den er Brugeråd og seniorerne fælles om.

Der var 62 tilmeldte og de blev modtaget i et flot lokale dækket op
til fest med hvide duge og græskar med forskellige avl grøder man kan
høste. Hilda Herlufsen bød velkommen til alle deltager, musiker Gert Degn og taler Per Bøgh.
Efter nogle sange blev der serveret mørbradret, ris og salater.
Snakken gik livlig rundt ved bordene og med hyggemusikken i baggrunden.
Per Bøgh fortalte om Bradstrup Sø og om hvordan Sømosen opstod; Om sommeren var der liv i mosen. Under krigen blev der gravet megen tørv. Der var også mange måger og ænder på tuerne i søen. Om vinteren var der børn der skøjtede på Søen og megen leg og der røg da også nogle gennem isen men de blev altid men hjulpet op. Om sommeren kunne der bades i en del af søen.
Nu er Naturstyrelsen i gang med at ville have hele området tilbage til
sin oprindelse. Per fortalte herefter noget om Bjørn familien og andre på Bradstrup egnen. Nu var det kaffe tid og der blev budt op til dans efter lidt flere efterårssange.
En rigtig hyggelig aften hvor Niels Ove Mikkelsen takkede Per Bøgh og
Gert Degn samt ønskede deltagerne et forsat godt efterår.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler