tirsdag, juni 25, 2024

Lokalplan for REGAN Vest godkendt

Nu kan de fysiske arbejder forud for en åbning for alvor gå i gang

På byrådsmødet i Rebild Kommunesidste torsdag blev rammelokalplanen for REGAN Vest endeligt vedtaget, og det betyder, at Nordjyllands Historiske Museum nu kan begynde de fysiske arbejder, som er nødvendige, før REGAN Vest kan åbne for offentligheden.

Det handler blandt meget andet om at få opdateret bunkerens nødudgange og sikre publikum i tilfælde af brand, lige som der nu er givet grønt lys til, at museet kan arbejde videre med sine planer om etablering af en velkomst- og udstillingsbygning i tilknytning til bunkeren.
Kort fortalt giver rammelokalplanen en tilladelse til at omdanne REGAN Vest til museum med offentlig adgang og til at etablere en udstillingsbygning samt skabe den nødvendige infrastruktur i det beskyttede Natura 2000 landskab, så der både bliver taget hensyn til naturen og det museets gæster.
”Der er rigtig mange ting, der skal være på plads, inden vi kan åbne REGAN Vest for offentligheden, og med vedtagelsen af rammelokalplanen har vi taget et stort skridt i den rigtige retning”, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum og fortsætter:
”Helt konkret kan vi nu arbejde videre med at sikre bunkerens fysiske rammer, så den kan tage imod gæster på en forsvarlig måde. Det omfatter blandt andet brandsektionering med skærpede krav til branddøre og alarmer samt boring af to 60 meter dybe ”skorstene” til røgudluftning. Derudover kan vi nu blive mere konkrete i vores arbejde med en ny udstillingsbygning og med etablering af parkeringsplads samt formidlingsspor i landskabet over bunkeren. Vi glæder os meget til at fortsætte vores arbejde, der – bag kulisserne og skjult for publikum – allerede har fundet sted i flere år”.
Det er blandt andet 18 måneders arbejde med udarbejdelse af en mere end 100 sider lang brandstrategi for det 5.500 m2 store anlæg, det er registrering og fotografering af mere end 15.000 løse genstande i bunkeren, og det er udarbejdelse af en særlig forvaltningsplan for de seks forskellige arter af flagermus, der bor i anlægget, så de ikke forstyrres unødigt, selv om museet holder åbent i dele af vinterperioden. For at sikre en rentabel og bæredygtig drift er der desuden udarbejdet planer for klimasikring og energioptimering samt systematisk vedligehold. Alt sammen så anlægget fortsat kan fremstå så autentisk som muligt, selv om det fremover besøges af mange tusinder hvert år. Det er nogle af disse planer, der nu kan omsættes fra papir til handling.

Læs flere artikler omkring Regan Vest her

Flagermus og registrering
Flagermusene i bunkeren er der nu styr på, og da anlægget er fredet og overgår til museumsdrift er det et lovkrav, at samtlige genstande i bunkeren – fra køjesenge og radioudstyr til brevpapir og verdenskort – fotograferes, beskrives og registreres elektronisk. Det arbejde er museet – med økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen – også i gang med.

Evakuering af 100 personer
Hvis det værst tænkelige skulle ske – brand eller sammenstyrtning – så skal REGAN Vest kunne evakuere op til 100 personer i et særligt beskyttet rum med egen luftforsyning og -rensningsanlæg. I op til 24 timer skal gæsterne kunne opholde sig der med adgang til drikkevarer, toilet og hvile – inden for den ekstra beskyttede skal.

Renovering af en fredet bygning
Da REGAN Vest samtidig er fredet, kræves der helt specielle løsninger for at kunne imødekomme kravene, samtidig med, at anlægget bevarer sin autenticitet. Selve det arbejde forventes at tage cirka et år, men da det er en fredet bygning, så skal alle ændringer godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, inden de kan implementeres.
Først herefter kan museet gå i gang med at ekstra brandisolere de originale døre på en sådan måde, at det næsten ikke vil kunne ses. Ventilationskanaler skal have indsat usynlige brandspjæld og der skal bores to nye, 60 meter dybe skorstene til røgudluftning af hver tunnelsektion. Alle ændringer skal skjules, så det ikke ødelægger anlæggets autenticitet og ægthed.

Økonomien bag anlægget
Vedtagelsen af rammelokalplanen betyder også, at Nordjyllands Historiske Museum nu kan intensiveres sit arbejde med at rejse midler til det kommende museum. I alt skal museet bruge 60 mio. kroner – heraf skal de første 20 alene bruges til at sikre selve bunkeren. Museet er i dialog med en række fonde, som viser velvilje, men også understreger, at de ikke alene kan løfte den økonomiske opgave. Derfor appellerer museet i øjeblikket til de omkringliggende kommuner om økonomisk støtte til REGAN Vest, som vil blive en helt unik attraktion, der uden tvivl vil trække rigtig mange gæster til ikke bare Rebild, men hele det nordjyske område. Rebild Kommune har netop bevilget 5 mio. kr. i anlægsmidler til REGAN Vest.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler